شناسهٔ خبر: 72677 - سرویس فایل‌ خبری
نسخه قابل چاپ

اینفوگرافیک ساخت واگن‌های جدید

اینفوگرافی- ساخت واگن‌های جدید با استفاده از ظرفیت قانون بودجه امسال و از محل درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت قرار است ۳ هزار و ۷۹۱ دستگاه انواع واگن در داخل ساخته شده و به شبکه ریلی کشور اضافه شود.