شناسهٔ خبر: 72704 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی:

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر منصوب شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر معاون وزیر راه و شهرسازی طی حکمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی حکمی" محمود مرادی‌نراقی" را به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر منصوب کرد.
در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و تصویب مجمع عمومی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند منان و بهره گیری از توان اجرایی و کارشناسی همکاران در پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید.