شناسهٔ خبر: 72963 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جلد اول کتاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد

کتاب با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به منظور مستندسازی روند بازسازی های دوران هشت سال دفاع مقدس و روند بازسازی‌های پس از جنگ، جلد اول کتاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این کتاب در ۱۰ فصل تهیه و تدوین شده است. در فصل اول- کلیات، فصل دوم- تشکیل ستاد بازسازی و ورود بنیاد مسکن به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده، فصل سوم- بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده به تفکیک استان، فصل چهارم- مهندسی فنی و معماری در بازسازی مناطق جنگ زده، فصل پنجم- پشتیبانی در بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده، فصل ششم- ارزیابی و برآورد خسارت، فصل هفتم- ساختار مدیریت و برنامه ریزی بازسازی، فصل هشتم- همکاری بنیاد مسکن با دیگر نهادها و سازمان ها در دوران بازسازی، فصل نهم- مشارکت در بازسازی، فصل دهم- دستاوردها و آموزه ها به تفصیل بیان شده است.

علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: فرآیند مستندسازی کتاب فوق با وفاداری به موازین علمی مبتنی بر مدارک، شواهد، مستندات مکتوب، نقشه ها، اخبار، مراجعه به مجموعه های بازسازی شده و ثبت تصاویر، گزارش و نیز ثبت تاریخ شفاهی با انجام مصاحبه های جامع با مدیران و دست اندرکاران و مجریان دوران بازسازی انجام شده است. نتایج این پژوهش در پنج مجلد گردآوری شده است که شاملِ بنیاد مسکن و دفاع مقدس، آموزه ها و تجارب بازسازی مناطق جنگ زده به روایت مدیرات بازسازی، آموزه ها و تجارب بازسازی مناطق جنگ زده به روایت مجریان بازسازی، مستندسازی بازسازی مناطق جنگ زده به روایت تصاویر و اسناد، همچنین دانش نظری و نظریه پردازی بازسازی است.