شناسهٔ خبر: 72979 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور معاون وزير راه وشهرسازي انجام شد؛

بررسی برنامه طرح اقدام ملی توليد مسكن در قالب طرح جامع مسكن

محمودزاده اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن و ارايه پنج ابلاغيه براي بنياد مسكن ، سازمان ملي زمين و مسكن ، شركت بازآفريني شهري ايران ، شهرهاي جديد و بانك مسكن با حضور معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اصفهان تشكيل شد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان، در اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن كه با حضور محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ، حميدرضا اميرخاني مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان و سايرمديران كل استان در محل اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان برگزار گرديد برنامه و پلن استاني شهرهاي استان در خصوص طرح جامع مسكن مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت .

محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت : در اين جلسه دو مورد اساسي در رابطه با مسكن كه يكي موضوع مسكن مهر و ديگري طرح اقدام ملي توليد مسكن است ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي افزود : حاصل تدابير و زحماتي كه در استان اصفهان كشيده شده است ، اين استان جزء معدود استان هايي است كه در حوزه مسكن مهر مشكلي ندارد و اين در حالي است كه اكثر استان هاي بزرگ كشور هنوز درگير مشكلات مسكن مهر هستند.

محمودزاده ادامه داد : خط قرمز زماني براي اتمام مسكن مهر پايان بهمن ماه سال جاري است و بايد تا اين تاريخ همه مسكن هاي مهر به پايان برسد به جز پروژه هايي كه مساله حقوقي دارند يا به تشخيص ستاد اجرايي قابل اتمام نيستند.

معاون مسكن و ساختمان وزرات راه و شهرسازي اظهار داشت : براي پيشرفت در برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن ابلاغي صورت گرفته و بر اساس آن هفت سرفصل براي استان ها تعيين شده كه شامل ، اجراي پروژه هاي توليد مسكن در قالب مشاركتي ، واگذاري گروهي اراضي در قالب اجاره ۹۹ ساله ، واگذاري اراضي به اقشار ويژه ، تكميل واحدهاي نيمه تمام در قالب مشاركت ، تامين اراضي  موضوع تفاهمنامه هاي منعقده ، استفاده از تسهيلات بانكي از جمله تسهيلات صندوق يكم مسكن و توجه به ظرفيت هاي بافت هاي ناكارآمد از طريق فعال نمودن بسته هاي حمايتي مي باشد .  

محمودزاده در خصوص اجراي پروژه هاي توليد مسكن در قالب قراردادهاي مشاركتي گفت : فراخوان هايي در اين رابطه انجام شده و از آنجايي كه هنوز قانون مصوبي براي پروژه هاي مشاركتي نوشته نشده باالاجبار از قوانين ديگر در اين پروژه ها استفاده شد و نزديك ترين قانون كه با دستگاه هاي اجرايي جمع بندي هاي آن انجام شده قانون مناقصات است .

وي در ادمه افزود : يكي از نكات مثبت پروژه هاي مشاركتي اين است كه منافع آن تا ۷۰ درصد به خود استان باز مي گردد و قابل سرمايه گذاري مجدد هستند.

محمود محمودزاده در خصوص واگذاري اراضي در قالب اجاره ۹۹ ساله اظهار داشت : استان اصفهان طبق برنامه اي كه به آن اعلام شده ۷۰ هزار واحد را انجام مي دهد كه حدود ۴۰ هزار واحد آن مربوط به شهرهاي جديد و ۳۰ هزار نيز مربوط به ساير شهرهاي استان مي باشد .

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص تكميل واحدهاي نيمه تمام در قالب مشاركت گفت : مدت زمان طرح اقدام ملي مسكن دو سال است و براي صرفه جويي در وقت بهتر است كه از پروژه هايي در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر ، بالاي ۲۵هزار نفر و شهرهاي جديد كه فاقد متقاضي است و همچنين پروژه هاي نيمه تمامي كه قابليت تبديل شدن به پروژه جديد را دارند استفاده نمود.

وي در خصوص تعيين اراضي موضوع تفاهم نامه منعقده نيز افزود : دو تفاهم نامه۵۰ هزارواحدي  يكي با ستاد فرمان امام وديگري با بنياد مستضعفان در حال امضا شدن است و همچنين يك تفاهم نامه ۱۰۰ هزار واحدي با وزارت دفاع امضا شده كه اولويت تامين اراضي پادگان ها است و در صورت موجود نبودن زمين ، قابليت تهاتر زمين به آنها داده شده است و يا زمين با محاسبه قيمت كارشناسي به آنها واگذار مي گردد.

محمود زاده در خصوص استفاده از ظرفيت بانكي از جمله تسهيلات مسكن يكم اظهار داشت : تفاهم نامه اي در حال تهيه است كه تسهيلات اين صندوق علاوه بر خريد بر ساخت نيز قرار بگيرد و اين تسهيلات مرحله به مرحله به عنوان ساخت از طرف بانك به پروژه پرداخت شود .

وي ادامه داد : در اين شرايطي كه تسهيلات ارزان قيمت در كشور نيست اين تسهيلات به صورت ۶ درصدي و ۸ درصدي مي باشند و ارزان بودن و فروش اقساطي از محاسن ويژه اين طرح مي باشد.