شناسهٔ خبر: 73137 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

كاهش ريسك مخاطرات طبيعي همچون نشست و فرونشست زمين در استان اصفهان به صورت جدی در حال پيگيری است/ تداوم جريان آب در زاينده رود مانعی بر نشست و فرونشست در شهر اصفهان

جلسه اصفهان كارگروه مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ،ابنيه، ساختمان و شهرسازي استان اصفهان با حضور كليه اعضا از دستگاههاي اجرايي استان و با موضوع رسيدگي به بحث نشست و فرونشست زمين در استان تشكيل شد .

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان، كارگروه مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ،ابنيه، ساختمان و شهرسازي با حضورحميدرضا اميرخاني مديركل راه وشهرسازي ، منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداري و علي بيت الهي رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطر پذيري مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي با هدف ارائه راهكارهاي لازم و پيگيري اقدامات جهت كاهش ريسك مخاطرات طبيعي در محل راه وشهرسازي استان برگزار شد.

اميرخاني مديركل راه وشهرسازي و رييس كارگروه در اين جلسه و با توجه به وجود نشست و فرونشست در برخي مناطق استان بيان داشت: خوشبختانه در زمينه كاهش مخاطرات طبيعي در استان راهكارها و اقدامات مناسبي انجام شده كه از آنجمله انجام مطالعات لازم در اين زمينه و در نظر گرفتن محورهاي جايگزين جاده هاي صدمه ديده در اين مناطق است.

وي گفت: لازم است تا طرح هاي ايمن سازي توسط دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع، ارائه تا اعتبارات لازم توسط دولت جهت رفع اين مشكلات تامين گردد.

شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان نيز در اين جلسه با توجه به حساسيت هاي موضوع نشست و فرونشست بيان داشت : توسط كارشناسان از تمامي مناطق بازديد ميداني انجام شده و مي طلبد با توجه به قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده و وظايف دستگاهها در آن مشخص گرديده هر دستگاهي بنا به وظايف محوله اقدامات مناسبي در جهت كاهش آسيب پذيري انجام دهد.

وي بيان داشت: با توجه به افت آب هاي زيرزميني طي بيست سال گذشته و اثرات آن كه به صورت فرونشست در اراضي كشاورزي و همچنين تاسيسات زيربنايي و جاده ها وارد شده تشكيل اين جلسات بسيار حائز اهميت است و تاكنون در اين زمينه اقداماتي در سطح استان و مناطق مورد نظر انجام شده كه از آنجمله؛ به منظور پيشگيري از برداشت غير مجاز آب از آب هاي زيرزميني حدود ۷۰ اكيپ گشت و نظارت از امور آب در سطح استان فعال هستند و با برداشت هاي غير مجاز برخورد مي كنند كه تاكنون ۶۰۰ عدوات برداشت آب توقيف شده و به مراجع قضايي ارسال شده و طرح تعادل بخشي منابع آب نيزدر دشت هاي مختلف همچون دشت مهيار، دشت برخوار و دشت اصفهان ، كاشان و گلپايگان اجرايي شده است.

در اين زمينه كنتورهاي هوشمند روي چاههاي آب نصب شده و طي دوسال گذشته ۵۰۰۰ چاه آب با برداشت غير مجاز مسدود شده و در چاههاي با مجوز رسمي هم طرح تعديل مصرف وجود دارد تا در زمانها خاص و با برداشت هاي مشخص انجام شود.

جهاد كشاورزي نيز اجراي طرح الگوي كشت را در مناطق مختلف انجام و زوم هاي خطر تشخيص داده شده و برنامه علاج بخشي در اين زمينه ارائه مي شود.

مديركل مديريت بحران استان خاطر نشان ساخت: با توجه به وجود فرونشست ها در شهر اصفهان، تداوم جريان آب در رودخانه زاينده رود بسيار حائز اهميت است و لازم است تا هرگونه ساخت و سازي در شهر با لحاظ مديريت بحران و ملاحظات فرونشست زمين و با لحاظ نرخ فرونشست در مناطق احداث شود.

 علي بيت الهي رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطر پذيري مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي نيز بيان داشت: خوشبختانه نسخه قانون مديريت بحران در كشور تدوين شده و تكاليف دستگاههاي اجرايي در آن روشن شده است.

وي اظهار داشت: ۵۵ ميليارد تومان اعتبارات در اين زمينه درخواست شده كه اولويت ما در كشور استان اصفهان است تا بتوانيم در راستاي كاهش خطرپذيري و ريسك مخاطرات طبيعي همچون نشست و فرونشست زمين اقدام نماييم.

وي خاطر نشان ساخت: ضرورت است تا اين موضوع بطور جد در دستوركار شوراي هماهنگي مديريت بحران، شوراي فني استان و شوراي برنامه ريزي استان پيگيري گردد.

گفتني است در اين جلسه از طرف مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از راه وشهرسازي استان به جهت پيگيري موضوعات كارگروه و انجام اقدامات لازم به منظور كاهش آسيب هاي ناشي از مخاطرات طبيعي تقدير بعمل آمد.