شناسهٔ خبر: 73210 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مردم هر گونه شكايت از اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان را گزارش دهند

فرشته پور رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: مردم مي‌توانند هرگونه شكايت از اجرا نشدن مقررات ملي ساختمان را از طريق سامانه كشوري نظارت عاليه ماده ۳۵ گزارش دهند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، احسان فرشته پور با بيان اين مطلب گفت: سامانه كشوري نظارت عاليه ماده ۳۵ به آدرس (https://snam.mrud.ir) راه اندازي شده است كه در اين سامانه بخشي به عنوان ثبت شكايات مردمي ايجاد گرديده كه شاكيان اعم از مالك، مهندس و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با ورود به سامانه مذكور اقدام به ارسال مستندات و موارد مرتبط با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در پروژه هاي مشمول قانون نظام مهندسي را به اداره كل راه و شهرسازي استان ها گزارش نمايند. 

وي افزود: بر اساس ماده ۳۵، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است؛ بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود و در صورتي كه در حين بازديدها به تخلفي برخورد نمايد، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي باشند.