شناسهٔ خبر: 73266 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد:

تشریح انعقاد تفاهمنامه آموزشی و ترویجی سه جانبه

سید مجتبی علوی معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران از انعقاد تفاهمنامه آموزشی و ترویجی به همت شرکت بازآفرینی شهری ایران و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با پژوهشکده (دانشگاه) فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی در روز افتتاحیه جشنواره فیلم مستقل خورشید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سید مجتبی علوی مقدم با اشاره به تشریح انعقاد تفاهم نامه آموزشی و ترویج سه جانبه در افتتاحیه جشنواره فیلم مستقل خورشید، اظهار داشت: دراجرای ماده ۶۱، ۵۹ و۶۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و برنامه ملی بازآفرینی شهری و در راستای محور ارتقای توانمندی­‌های اقتصادی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و آموزشی و مشاوره ای دانشگاه­ و انجام همکاری­‌های مشترک، این تفاهم نامه بین شرکت بازآفرینی شهری ایران واداره کل راه و شهرسازی استان تهران و پژوهشکده (دانشگاه) فرهنگ هنرومعماری جهاددانشگاهی منعقد می‌شود.

وی ادامه داد: هدف ازاین تفاهم نامه همکاری طرفین درجهت برگزاری دوره‌­های آموزشی وترویجی درراستای محور ارتقاء توانمندی‌­های اقتصادی،ظرفیت سازی اجتماعی ونهادی تاپایان برنامه ششم توسعه با استفاده از ظرفیت­‌ها، منابع و امکانات و پتانسیل­‌های طرفین اعم ازعلمی وفنی، اطلاعات، تجربه و تخصص، نیروی انسانی و توان سخت افزاری و پشتیبانی اجرایی به منظور تحقق برنامه‌­ها وسیاست­‌های دولت برای ارتقای سطح دانش ذینفعان وذیمدخلان شهری درمحلات هدف بازآفرینی شهری است.

معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح زمینه های همکاری این تفاهم نامه سه جانبه تصریح کرد: زمینه های همکاری به ۱۰ موضوع خلاصه می شود:

۱-تبادل نظر و همکاری پیرامون نیازهای آموزشی وترویجی موردنیاز و اولویت‌بندی برنامه­ های آموزشی

۲-برنامه ریزی،تدوین محتوا وبرگزاری دوره­‌های آموزشی برای مدیران و کارشناسان شهری ،سازمان‌­ها ودستگا‌ه‌­های عضوستادملی بازآفرینی شهری، ستادبازآفرینی استانی و شهرستانی، شهرداری­‌ها و شوراهای شهر، ساکنان محلات هدف، تشکل­‌ها و سازمان­‌های مردم نهاد،حرفه­‌مندان، متخصصان، دانشگاهیان، کارشناسان دفانرخدمات نوسازی محلات،دفاتر تسهیل‌گری و سایرکنشگران شهری

۳-برنامه ریزی­­، تدوین سرفصل، محتوای آموزشی و برگزاری دوره‌­های آموزش مدرسان بازآفرینی شهری دراستان

۴-برنامه ریزی واجرای بازدیدها و تورهای علمی-آموزشی

۵-تولیدمحتوای علمی بازآفرینی شهری متناسب بانیازمخاطبان براساس تجربیات موجود

۶-تولیدوانتشارموادآموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز در چارچوب تفاهم نامه

۷-استفاده ازظرفیت­های اجرایی وپتانسیل­های علمی وزیرساختی  طرفین تفاهم نامه 

۸- مستندسازی دوره­های آموزشی برگزارشده باهماهنگی طرفین تفاهم نامه

۹-ارزیابی دوره­ های آموزشی برگزارشده وبررسی وارزیابی تفاهم نامه درانتهای برنامه ششم توسعه

۱۰-تولیدکتابچه­ های آموزشی بعنوان منبع ومرجع موضوعات بازآفرینی شهری پایدار

علوی مقدم به تعهدات واقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایراندر این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: سیاست گذاری ور اهبری برنامه­ های آموزش- مدیریت برنامه ریزی، مدیریت تدوین سرفصل و محتوای آموزشی دراستان تهران، ارزیابی دوره ­های آموزشی برگزارشده و بررسی و ارزیابی تفاهم نامه در انتهای برنامه ششم توسعه، نظارت برحسن اجرای مفاد تفاهم نامه وبرنامه انجام شده توسط دانشگاه و اداره کل و در آخر درج برنامه­ های آموزشی سالیانه استان در برنامه اجرائی سالیانه از تعهدات و اقدامات شرکت بازآفرینی شهری در این تفاهم نامه است.

وی در ادامه تعهدات واقدامات اداره کل راه وشهرسازی استان تهران را در ۵ قسمت تشکیل کمیته آموزش وترویج استان براساس دستورالعمل ابلاغی، مدیریت جلسات کمیته آموزش وترویج استان، مدیریت برگزاری دوره­های آموزشی وانعقاد قرارداد با مجری درچارچوب برنامه ابلاغی، همکاری دربرنامه ریزی، تبیین نیازهای آموزشی، سرفصل­های آموزشی با دانشگاه، پیشنهاد ردیف­های برنامه اجرائی سالیانه استان به شرکت تشریح کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات و تهعدات دانشگاه نیز در ۶ بخش تعریف شده است :

۱-تدوین محتوا وسرفصل­های آموزشی و برگزاری دوره­های آموزشی برای مدیران وکارشناسان شهری ،سازمان­ها ودستگاه­های عضوستادملی بازآفرینی شهری، ستادبازآفرینی استانی وشهرستانی، شهرداری­ ها و شوراهای شهر،ساکنان محلات هدف،تشکل­ ها و سازمان­ های مردم نهاد،حرفه­ مندان، متخصصان، دانشگاهیان،کارشناسان دفانرخدمات نوسازی محلات،دفاتر تسهیلگری و سایر کنشگران ذی مدخل شهری

۲-تدوین محتوا و سرفصل­ های آموزشی و برگزاری دوره­ های آموزش ویژه مدرسان بازآفرینی شهری

۳-تهیه بانک اطلاعاتی از مدرسین و محتوای بازآفرینی شهری تا پایان برنامه ششم توسعه

۴-برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی-آموزشی

۵-تهیه وتدوین سرفصل­های آموزشی درقالب تفاهم نامه حاضر و اخذ تائیدات لازم از شرکت

۶-مستندسازی مکتوب دوره­ های آموزشی برگزارشده با هماهنگی طرفین تفاهم نامه