شناسهٔ خبر: 73287 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

گزارش هیأت بین الدول تغییر اقلیم:

زمین به‌شدت تحت تاثیر دستاوردهای بشری قرار گرفته است/ تثبیت روند رو‌به‌رشد گرمایش جهانی تنها با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میسر می‌شود

گرمایش جهانی گزارش ویژه تغییر اقلیم و زمین که در هفتم  ماه اوت منتشر شد، حاکی از این واقعیت است که زمین به شدت تحت تاثیر دستاوردهای بشری قرار گرفته و مسئله تغییر اقلیم نیز بر مشکلات آن افزوده است و این امر مدیریت بهینه کره زمین را می‌طلبد. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش ویژه هیات بین‌الدول تغییر اقلیم در خصوص مسئله زمین و تغییر اقلیم، نتیجه پژوهش دو ساله بیش از یک‌صد دانشمند در سراسر دنیا است که تخصص خود را به‌عنوان نویسنده و داور به‌کار می‌گیرند. بنا‌به گفته دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، گزارش ویژه تغییر اقلیم و زمین، سهم عمده‌ای در رفع اثرات متقابل پدیده‌هایی مانند تغییر اقلیم، بیابان‌زدایی، تخریب زمین، مدیریت پایدار زمین، امنیت غذایی و نوسانات گازهای گلخانه‌ای در اکوسیستم زمین دارد.  

سازمان جهانی هواشناسی(WMO) و برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل(UNEP) که از سازمان‌های تشکیل‌دهنده هیات بین‌الدول تغییر اقلیم(IPCC)  به شمار می‌روند، جایگاه مهمی در عرصه تخصص‌های علمی بین‌المللی دارند. نویسندگان این دو سازمان با فعالیت‌های داوطلبانه خود در هیأت بین‌الدول تغییراقلیم ، مقالات علمی فراوانی را درباره وضعیت اقلیم، خطرات اقلیمی، هزینه‌های ناشی از عدم فعالیت در این زمینه و راه حل‌های احتمالی آن، به رشته تحریر درآورده‌اند.

کاربری‌های مختلف اراضی کشاورزی و جنگل‌داری موجب انتشار ۲۳ درصد گازهای گلخانه‌ای می‌شود

در این گزارش تأکید شده است، کاربری‌های مختلف از اراضی کشاورزی و جنگل‌داری و غیره موجب انتشار ۲۳ درصد گازهای گلخانه‌ای می‌شود که ناشی از دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم انسان است. قابل ذکر است، زمین در وضعیت طبیعی و مدیریت شده، تقریباً یک‌سوم دی‌اکسیدکربن حاصل از سوخت‌های فسیلی و صنعتی را جذب می‌کند. 

برنامه نظارت جهانی بر اتمسفر به بهداشت، بهره‌وری کشاورزی و امنیت غذایی کمک می‌کند

یکی از فعالیت‌های مهم سازمان جهانی هواشناسی، نظارت کلی بر گازهای گلخانه‌ای موجود در اتمسفر است. در این راستا برنامه نظارت جهانی بر اتمسفر با ارائه داده‌های مربوطه، به بهداشت، بهره‌وری کشاورزی و امنیت غذایی افراد کمک می‌کند. در این برنامه، مشاهدات میزان غلظت گاز دی‌اکسید‌کربن و سایر گازهای جذب‌کننده گرما، در بولتن سالیانه گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌شود که همانند دیگر گزارش‌های هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم، تصمیم‌گیرندگان سازمان ملل متحد را در مذاکرات مربوط به مسئله تغییر اقلیم یاری می‌رساند. سازمان جهانی هواشناسی از پیشگامان سیستم جهانی اطلاعات جامع گلخانه‌ای(به اختصار IG۳IS) به شمار می‌آید. دانش و سیاست‌گذاری‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین شناسایی و تعیین چاهک‌های جذب‌کننده  گازهای گلخانه‌ای به عهده این سازمان است. 

طبق اظهارات دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، آگاهی از سیستم زمین و اثرات متقابل و پیچیده مابین اتمسفر، اقیانوس، زمین، کرایوسفر، زیست‌کره و فعالیت‌های بشری، در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی از وظایف اصلی سازمان جهانی هواشناسی است. ترکیب  مدل‌های پیش‌بینی  جو، اقیانوس، زمین و کرایوسفر جهت بهبود پیش‌بینی‌های دقیق و ارائه خدمات گسترده در زمینه حفظ معاش، سلامت، تامین مواد غذایی و منابع آب حائز اهمیت است. 

گزارش ویژه تغییر اقلیم و زمین پس از تصویب توسط  اعضای هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم در هفتم  ماه اوت منتشر شد. نتایج این گزارش حاکی از این واقعیت است که زمین به شدت تحت تاثیر دستاوردهای بشری قرار گرفته و مسئله تغییر اقلیم نیز بر مشکلات آن افزوده است که این امر مدیریت بهینه کره زمین را می‌طلبد. 

ثابت نگه‌داشتن گرمایش جهانی به میزان پایین‌تر از دو درجه سانتی‌گراد تنها با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میسر است

در پی توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ دولت‌ها موفق شدند جهت تقویت واکنش بین المللی به مسئله تغییر اقلیم، افزایش دمای متوسط جهانی را به میزان دو درجه سانتیگراد  بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی ثابت نمایند و تلاش خود را برای رساندن این میزان به ۱.۵ درجه سانتیگراد دنبال کردند. طبق  گزارش هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم، ثابت نگه‌داشتن گرمایش جهانی به میزان پایین‌تر از دو درجه سانتی‌گراد - در صورت عدم امکان دستیابی به ۱.۵ درجه سانتیگراد - تنها با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از همه بخش‌ها از جمله زمین و غذا قابل دسترسی خواهد بود. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و اثرات منفی تغییر اقلیم بر افزایش پوشش گیاهی، حفظ زمین های زراعی حاصلخیزی آن برای تامین مواد غذایی حائز اهمیت است. زمین برای مقابله با حل مشکل تغییر اقلیم، مانند کشت محصولات زراعی مولد انرژی و جنگل‌زایی دچار محدودیت‌هایی است؛ از طرفی ذخیره‌سازی موثر کربن در بهره‌‌وری درخت و خاک نیز زمان‌بر خواهد بود.

جلوگیری از خطر امنیت غذایی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زمین نیازمند مدیریت زیست‌شناختی دقیق است

جلوگیری از خطر امنیت غذایی، تنوع زیستی و تخریب زمین، نیازمند مدیریت زیست‌شناختی دقیق است. به عنوان مثال ، با تخریب زمین های زراعی و بروز پدیده بیابانزایی ، بارش های شدید موجب فرسایش خاک و کاهش میزان حاصلخیزی و روند رو به رشد گیاهان شده و توانایی خاک را در جذب کربن کاهش می‌دهد . این امر موجب تشدید پدیده تغییر اقلیم و کاهش امنیت تولید مواد غذایی خواهد شد، در حالی که تغییر اقلیم به نوبه خود از بسیاری جهات باعث تخریب زمین نیز می‌شود.

حدود ۵۰۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که بیابان‌زایی را تجربه می‌کنند. این مناطق در برابر پدیده تغییر اقلیم و حوادث حاد از جمله خشکسالی، امواج گرمایی و طوفان گرد و غبار نیز آسیب‌پذیر هستند که با توجه به افزایش رو‌به‌رشد جمعیت جهانی این آسیب‌پذیری افزایش خواهد یافت. کمک به کشورها برای آماده‌سازی در مقابل افزایش این گونه بلایای طبیعی و مقابله با اثرات آن‌ها، بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان جهانی هواشناسی را در بر می‌گیرد. 
سازمان جهانی هواشناسی با استفاده از برنامه‌هایی مانند سیستم مشاوره و ارزیابی اخطار طوفان شن و گرد و غبار، برنامه جامع مدیریت خشکسالی و خدمات اقلیمی دیگر به مقابله با چالش‌هایی همانند مسائل کشاورزی ، آب و بهداشت می پردازد.

به دنبال گزارش ویژه هیآت بین الدول تغییر اقلیم  درمورد افزایش ۱.۵ ( یک و نیم ) درجه‌ای دمای کره زمین، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی اظهار داشت، این سازمان به تلاش خود برای کمک به افزایش دانش و ساختن زنجیره‌های علمی و همچنین ارائه راهکارهای مورد نیاز ادامه خواهد داد. 
ارزیابی سالانه سازمان جهانی هواشناسی در خصوص موضوع تغییر اقلیم، مانند اعلام شاخص وضعیت اقلیم، از جمله فعالیت‌های  هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم به شمار می‌آید. در ماه ژوئن، هجدهمین کنگره جهانی هواشناسی تصمیمات مهمی را در مورد حمایت بیشتر این سازمان از ارزیابی‌های هیأت بین‌الدول تغییراقلیم اتخاذ نمود. تا با همکاری سازمان جهانی هواشناسی و کمیسیون بین‌الدول اقیانوس‌شناسی (IOC) و همچنین شورای بین‌المللی علوم هماهنگی بیشتر فعالیت‌‌های این هیأت را با برنامه های تحقیقات جهانی آب و هوا فراهم آورد.

 

ترجمه شده در دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواشناسی کشور
منبع: سایت سازمان جهانی هواشناسی WMO