شناسهٔ خبر: 74039 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رسيدگی به تخلفات ۵۰ شرکت حمل و نقلی در خراسان جنوبی

رضايي رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از برگزاري جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقلي استان خبر داد و اظهار داشت: در ۶ ماه اول امسال با برگزاري جلسات كميسيون رسیدگی به تخلفات ۵۰ شرکت حمل ونقلی و ۹۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی رسيدگي، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر شد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان جنوبی، به منظور نظارت بر اجراي دقيق قوانين و مقررات حمل و نقل برون شهری، جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل موضوع ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل بار و مسافر برون شهری، طی ۶ ماه اول سال جاری برگزار و به تخلفات ۵۰ شرکت حمل ونقلی و ۹۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی رسيدگي، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر شد.

عفت رضایی با اشاره به این خبر افزود: در ۶ ماه اول امسال ، ۶ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ استانی برگزار و طی آن به تخلفات ۵۰ شرکت حمل ونقل اعم از باری و مسافری استان خراسان جنوبی رسيدگي شد.همچنین در این مدت ۴ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ استانی برگزار و طی آن به تخلفات ۹۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی استان خراسان جنوبی رسيدگي شد.

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی درخصوص آراي صادره در اين جلسه اعلام کرد : با توجه به  اختیارات  تفویض شده  به استان، برای شرکت های حمل ونقل بنا به نوع و مرتبه تخلف، رای تذکر کتبی،جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال صادر می گردد؛که در این میان از ۵۰ شرکت حمل ونقلی برای ۴۲ شرکت رای جریمه نقدی ،برای ۲ شرکت مسافری لغو یک ماهه پروانه فعالیت و ۲ شرکت رای تذکر کتبی صادر و تعداد ۴ شرکت نیز از تخلف انتسابی تبریه گردیدند. همچنین برای رانندگانی که  دارای تخلف حمل ونقلی بوده اند بنا به نوع تخلف و تکرار آن، تذکر کتبی و تعلیق یک ماهه کارت هوشمند رانندگان در نظر گرفته شد و آراء مربوطه ابلاغ شد.

رضایی در خصوص تخلفات انجام شده در بخش شرکت ها و رانندگان  نیز عنوان داشت: تخلف عدم رعایت مقررات مربوط به تهیه ، تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت، عدم رعایت مقررات مربوط به نرخ و بلیط مسافری، عدم رعایت مقررات مهار مناسب بار، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و .... از جمله تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت ها بوده و تخلف جابجائی بار بدون بارنامه، عدم مهار بار مناسب، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو و ... از جمله تخلفات انجام شده ازسوی رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری بوده است.

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان در رابطه با پیشنهادها و شکایت های افراد

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت آنها، افزود: این اداره کل بر فعالیت های بخش حمل ونقل جاده ای برون شهری نظارت مستمر دارد که در این راستاسامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادها و شکایت های افراد را دریافت و به آن ها رسیدگی شود.

رضایی در خاتمه یاد آور شد: درحال حاضرتعداد ۱۰۴۹۹ راننده در بخش حمل ونقل کالا و مسافر داخلی و بین المللی استان  فعال هستند که درصد بسیار کمی ازآنان مشمول تعریف تخلف از مقررات و قوانین می گردند و به لحاظ نظم کاری و رعایت مقررات درصد نسبی تخلفات در استان پایین است.

شایان ذکر است: که تخلفات مربوط به رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده ۱۱ و شرکت های حمل ونقل بار و مسافر با حضورمدیر کل ، نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی بررسی و احکام مربوطه صادر می شود.