شناسهٔ خبر: 74061 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در راه و شهرسازی خراسان رضوی

رضوي همزمان با روز جهاني عصاي سفيد، از همكار روشندل اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، سيد حسين حسيني مدير توسعه مديريت و منابع انساني اين اداره كل در اين مراسم كه با حضور جمعي از كاركنان اين اداره كل برگزار شد؛ گفت:‌ نامگذاري اين روز بعنوان عصاي سفيد به منظور تجليل از زحمات برادران و خواهران روشندل است.

وي با اهداي هديه از زحمات سركار خانم جوان همكار روشندل اين اداره كل تجليل كرد و گفت: ايشان از نيروهاي با سابقه و متعهد اداره كل مي باشد كه در واحد تلفن خانه تا كنون توانسته بنحو احسن ايفاء وظيفه مي نمايد.

گفتني است، ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ مصادف با ۲۳ مهرماه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز با هدف توجه بیشتر ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ نامگذاری شده است.