شناسهٔ خبر: 74103 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد

قابلیت سرمایه گذاری زیادی در حوزه بندری و دریایی وجود دارد/ تمرکز بر روی توسعه حمل و نقل دریایی ضرورت است

بندر چابهار عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تجهیز ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای می تواند باعث رشد سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر کشور شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین معروف؛ عضو اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به نقش تجهیز ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای در رشد پسکرانه ها در بنادر کشور اظهار داشت: پسکرانه بنادر قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاری دارد از اینرو با تجهیز ناوگان حمل ونقل به خصوص ریلی و جاده ای می توان شاهد جذب سرمایه گذار در پسکرانه بنادر بود.

وی تاکید کرد: نیاز به سرمایه گذاری در تمامی حوزه ها، از جمله از بندری، دریایی و پسکرانه ای  احساس می شودف از اینرو در شرایط کنونی در حوزه خلیج فارس باید به زیرساخت های حمل و نقل دریایی توجه بیشتری شود.

عضو اتاق بازرگانی بوشهر اظهار داشت: تاکنون شاهد توسعه بنادر جنوب کشور بوده ایم حال وقت آن رسیده که بر روی توسعه حمل و نقل دریایی تمرکز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های متعددی  توانایی سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی در کشور را دارند، اما  کلید اصلی جذب و تشویق این افراد و شرکت ها برای حضور و فعالیت، اعتماد سازی از سوی سازمان بنادر است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوری، معروف با بیان اینکه سیاست های تعرفه ای سازمان بنادر باید بر اساس شرایط و متناسب با خدمات ارائه شده در بندر تعیین شود، گفت: اگر افراد از حسن انجام خدمات بندری مطمئن باشند، رویکرد آن ها نیز نسبت به فعالیت در بنادر مثبت خواهد بود.