شناسهٔ خبر: 74365 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي خبر داد

تشكيل شورای ديپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی

شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل شورای ديپلماسي حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی از تشکیل شورای ديپلماسي حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و در این خصوص اظهار داشت: پس از اقدامات صورت‌پذيرفته در يك سال اخير، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر اهميت توسعه اقدامات متمركز در حوزه ديپلماسي حمل و نقل، به عنوان رهيافتي مؤثر و كليدي براي شناسايي و اجراي راهكارهاي بهره مندي حداكثري كشور از روابط دو و چندجانبه با كشورهاي خارجي و نيز سازمان ها و مؤسسات منطقه اي و بين المللي حمل و نقل و ترانزيتي، متناسب با سياست‌ خارجي و در راستاي تسهيل تجارت و مراودات اقتصادي ،همچنین توسعه گزینه های ارتباطی کشور و نقش آفرینی حداکثری در کریدورهای ترانزیتی، اقدام به تدوين منشور جامع ديپلماسي حمل و نقل نموده، كه اين سند پس از سپری کردن مراحل تصويب در مراجع ذيربط، به عنوان ملاك عمل نقش‌آفريني فعالانه جمهوري اسلامي ايران در حوزه حمل ونقل بين المللي و ترانزيت قرار خواهد گرفت.

وي تأكيد کرد: بديهي است با توجه به ماهيت فراوزارتخانه اي امور هماهنگي حمل و نقل بين المللي و ترانزيت، شوراي ديپلماسي حمل و نقل، مركب از نمايندگان كليه بخش‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط ، در وزارت راه و شهرسازي تشكيل خواهد شد، تا ظرفيت سازي لازم جهت همسوسازي اقدامات و ترتيبات اجرايي در چارچوب منشور ديپلماسي حمل و نقل ايجاد بشود.

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي افزود: عبور از گفتمان صرفاً مبتني بر مسائل تخصصي حمل و نقل به سمت گفتماني فراگير مشتمل بر ساير وجوه توسعه‌اي نظير تجارت، اقتصاد و صنعت، يكي از ويژگي‌هاي برجسته منشور ديپلماسي حمل‌ونقل بوده كه اين ويژگي، در يكسان سازي رفتارهاي اقتصادي دستگاه‌هاي مختلف و توليد رفتار واحد اقتصادي ملي در تعاملات منطقه‌ اي و بين المللي حمل و نقلي و ترانزيتي ظهور و بروز خواهد نمود.

آدم نژاد با بيان اينكه منشور ديپلماسي حمل و نقل با نظرداشت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و با رويكرد انعطاف پذيري، فرصت سازي، مولّد، درون‌زا، پيشرو و برون گر نمودن اقتصاد حمل و نقل تدوين گرديده، اظهار داشت: خوشبختانه با رويكردي كه معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در افزايش تعاملات با واحدهاي تابعه وزارت و همچنين ساير بخش ها و دستگاه ها به خصوص وزارت امور خارجه اتخاذ نموده و همكاري مطلوبي بين طرفين وجود دارد كه اين فضاي تعاملي، منجر به دستاوردهايي قابل توجه در بهبود روابط حمل و نقلي به ويژه با همسايگان و کشورهای منطقه و پيشبرد برنامه هاي مرتبط با فعال سازي كريدورهاي ترانزيتي عبوري از كشور شده است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازیدر ادامه  خاطرنشان کرد:از اینرو، نظام مند نمودن اين اقدامات، در قالب تشكيل و فعاليت شوراي ديپلماسي حمل و نقل، نتايج به مراتب مؤثرتري را به همراه خواهد داشت.