شناسهٔ خبر: 74386 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد

محدوديت‌های ترافيكی یکم تا یازدهم آبان ماه ۹۸ راه‌های کشور/ محدودیت‌های محورهای استان خراسان رضوی

نوروز- پلیس راه مرکز مدیریت راه‌های کشور محدوديت های ترافيكی چهار شنبه اول آبان تا شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸ برای تردد خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مرکز مدیریت راه‌های کشور محدوديت هاي ترافيكي چهار شنبه یکم آبان تا شنبه یازدهم آبان ماه ۹۸ را به شرح زیر اعلام کرد:                                                                            

۱.موتورسيكلت 

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهار شنبه مورخ اول آبان ۱۳۹۸ الي ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ یازدهم آبان  از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد ، محورهای قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه – مشهد وبالعکس ممنوع مي باشد.

تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.

۲.سواري

محور كندوان

الف - تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الي۲۴ روز جمعه سوم آبان  از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ الي ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب - تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الي۲۴ روز یکشنبه پنجم آبان  از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ الي۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

پ - تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ الي۲۴ روز سه شنبه مورخ هفتم آبان از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ الي۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

ت- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ روز جمعه مورخ دهم آبان الی ۲ بامداد روز شنبه  یازدهم آبان از كرج به سمت مرزن آباد  ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ دهم آبان  الی ۲ بامداد روز شنبه  یازدهم آبان از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

 محور هراز

الف- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه سوم آبان از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ الی۲۴ همان روز از آب اسك به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز سه شنبه هفتم آبان از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ الی۲۴ همان روز از آب اسك به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت يكطرفه خواهد بود.

پ- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴ روز جمعه  دهم آبان الی ۲ بامداد روز شنبه یازدهم از رودهن به سمت آمل  ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ روز جمعه  دهم الی ۲ بامداد روز شنبه مورخ یازدهم  از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء ) بصورت يكطرفه خواهد بود.

۳.نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني)

۳.۱ - محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است. 

۳.۲- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است.

ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي۲۴ روز چهار شنبه اول آبان و از ساعت ۶ الی ۲۴ روز  پنجشنبه مورخ دوم آبان الی پنجشنبه  هفته بعد مورخ نهم آبان ماه واز ساعت ۶ روز جمعه مورخ دهم الی ۱۲ روز ظهر  شنبه یازدهم آبان تهران به آمل و بالعكس  ممنوع می باشد.

۳.۳- محور فيروزكوه

تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۸ الي ۲۴ روز  جمعه دهم آبان از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.

۳.۴- محور آستارا- اردبيل و بالعكس

تردد انواع تريلر و كاميون به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت۱۲ الي۲۴ روز پنجشنبه و دو شنبه مورخ های دوم و ششم آبان همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه دهم آبان در محور فوق ممنوع مي باشد.

۳.۵- محورهاي قديم قزوين – رشت و بالعكس

تردد انواع تريلر و كاميون به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت۱۲ الي۲۴ روز پنجشنبه و دوشنبه دوم و ششم آبان  و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ دهم آبان  در محور فوق ممنوع مي باشد.

۳.۶- محور قدیم ساوه- همدان و بالعکس

تردد کلیه تريلر ها و كاميون ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت۱۲ روز شنبه چهارم آبان الی ساعت ۲۴ روز یکشنبه پنجم آبان و همچنین از ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه مورخ ششم آبان الی ساعت ۲۴ روز سه شنبه هفتم آبان  در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن  محور آزاد راه ساوه – همدان  مي باشد.

۳.۷- سلفچگان- قم (به سمت قم)

تردد انواع تريلر و كاميون به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت۱۵ الي۲۴ روز جمعه دهم آبان ر محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن  محور آزاد راه تهران – ساوه  مي باشد.

۳.۸- محور های قوچان – شیروان،شیروان – بجنورد، بجنورد –جنگل گلستان و بالعكس

تردد انواع تريلر و كاميون به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي۲۲ روزهای پنجشنبه، شنبه و دوشنبه  مورخ های  دوم و چهارم و ششم  از ساعت ۸ الی ۲۲روزهای جمعه، یکشنبه،سه شنبه و جمعه مورخ  سوم و پنجم و هفتم و دهم آبان در محور فوق ممنوع مي باشد.

 ۴. محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی

الف - تردد کلیه وسایل نقلیه شامل تریلر و کامیون و کامیونت بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ساعت ۲۲ روزهای جمعه الی سه شنبه  مورخ های سوم  الی هفتم آبان در محورهای اصلی استان ممنوع می باشد.

ب - تردد کلیه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد- ملک آباد  به صورت ۲۴ ساعته در روزهای پنجشنبه الی دوشنبه  مورخ های دوم الی ششم آبان ممنوع بوده و برای تردد زائرین پیاده اختصاص می یابد.

ج - تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز سه شنبه هفتم آبان تا پایان ترافیک همان روز به سمت جنوب (ملک آباد) به صورت یک طرفه خواهد بود ضمن اینکه برای تخلیه ترافیکی خروجی مشهد از این محور بعنوان مسیر جانبی و کمکی آزاد راه شهید شوشتری استفاده خواهد شد.

برچسب‌ها: