شناسهٔ خبر: 74727 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در شهرستان سیمرغ

پدافند رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر ، جویبار وسیمرغ از برگزاری جلسه پدافند غیرعامل با حضور شهرداری ، فرمانداری ، مدیران شهرستانی با محوریت خدمات شهری پدافند غیرعامل در شهرداری کیاکلا خبر داد .

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران ، مرعشی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر ، جویبار وسیمرغ  در جلسه دبیران كارگروه پدافند غیرعامل ، ضمن قدرداني از همه مديران و اعضاء كارگروه، موضوع پدافند غیر عامل را از محورهای اساسی برنامه ریزی ها در راستای دستیابی به امنیت و ارتقای پایداری برشمرد .

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر، جویبار و سیمرغ ضمن بیان، ضرورت و اهداف کارگروه در حوزه پدافند غیرعامل به اهمیت لحاظ نمودن اصول پدافند غیرعامل در سطوح مختلف طراحی مجموعه های شهری و ساختمانی ، لزوم هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجرایی جهت رعایت بهتر اصول پدافند غیر عامل را مهم دانستند.  

مرعشی  اظهار داشت: تمامی اعضای عضو کارگروه طرح خطرپذیری ارگان متبوع خود را آماده و در جلسه بعدی کارگروه مطرح نمایند. مطابق این طرح هرکدام از دستگاه ها به شناسایی نقاط آسیب پذیر و حیاتی حوزه عملکرد خود و ارائه طرح مقابله در برابر شرایط بحران می پردازند.

درادامه این نشست مقرر شد شهرداری کیاکلا نقاط اسکان موقت شهر کیاکلا را برای مواقع بحران شناسایی نموده و در  جلسه بعدی کارگروه تصویب نماید.

همچنین مقرر شد فرماندهی محترم سپاه پاسداران سیمرغ طرح ساماندهی جمعیت شهری کیاکلا را در برابر شرایط اقدام نظامی دشمن تهیه و به کارگروه ارائه نماید  و دستگاه های اجرایی فرد رابط کارگروه را به راه و شهرسازی معرفی نموده تا برای این افراد احکام مربوطه صادر گردد.

مقرر شد پلیس راهور طرح آموزش تحرک جمعیتی در هنگام بروز شرایط بحران را آماده نموده و در جلسه بعدی اقدامات صورت پذیرفته را گزارش نماید.