شناسهٔ خبر: 75629 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رییس پژوهشکده معماری‌و‌شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد

بروزرسانی معیارهای پدافند غیرعامل برای تخلیه کلانشهرها در مواقع بحران

نمایی زیبا از شهر تهران و فرودگاه بین‌المللی مهرآباد رییس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تهیه پیش‌نویس به روز رسانی شده اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران، منطقه‌ای و محله‌محور، مکانیابی و طرح‌های شهرک‌های مسکونی جدید و همچنین تخلیه و اسکان کلانشهرها در مواقع بحران خبر داد.

غزال راهب، رییس پژوهشکده معماری‌و‌شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بخشی از برنامه‌های پیش‌روی آن بخش را در مرکز تحقیقات در خصوص پدافند غیرعامل و اهمیت آن تشریح کرد.

راهب با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۱ چندین پروژه را در حوزه پدافند غیرعامل در موضوعات شهرسازی مطالعه و بررسی کرد، در تشریح جزئیات مطالعات پروژه‌های انجام شده در خصوص پدافندغیرعامل، اعلام کرد: انجام دو طرح تحقیقاتی در خصوص تخلیه و اسکان جمعیت از تهران و همچنین تخلیه و اسکان جمعیت از سایر کلانشهرها در مواقع بحران از جمله مطالعاتی بوده که عقد قرارداد آنها توسط مرکز مطالعات و تحقیقات سابق که بعدها در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام شد، به امضا رسید.  

رییس پژوهشکده معماری‌و‌شهرسازی مرکز تحقیقات راه، ‌مسکن و شهرسازی، تدوین اصول، ضوابط و معیارهای پدافندغیرعامل در طرح کالبدی ملی، در طرح‌های جامع شهری، تفصیلی و طرح‌های محله‌محور و همچنین در مکانیابی تهیه شهرک‌های مسکونی و صنعتی جدید، را توسط مرکز از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: بعد از اتمام طرح‌ و تایید کارفرما و عملیاتی‌شدن آن، طرح فوق، تحت‌عنوان الزمات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری (مکانیابی مراکز حساس و حیاتی) اولین مصوبه خود را از شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری، اخذ کرد و با رعایت الزامات سازمان پدافند غیرعامل و ویرایش‌های وزارت دفاع و تایید فنی در قالب مجموعه ضوابط، منتشر شد.

به گفته راهب، پس از انجام این اقدامات، همکاری با سازمان پدافند غیرعامل شکل گرفت. در این همکاری، مقرر شده تا برای طرح‌های پیشینی که تهیه و تصویب شده‌اند، پیش‌نویس ملاحظات پدافند غیرعامل تهیه شوند و پس از تهیه و بررسی، مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را بگیرند.

رییس پژوهشکده معماری‌و‌شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: مقرر شد تا ضوابط و چهارچوب‌هایی تدوین شود که شامل تدوین اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران ملی، اصول و ضوابط معیارهای پدافند غیرعامل در طرح‌های منطقه‌ای، طرح‌های توسعه و عمران محله‌محور، مکانیابی و طرح‌های شهرک‌های مسکونی جدید، و در آخر معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان کلانشهرها مستخرج از گزارش‌های انجام شده و به‌روز رسانی آنها بود.

راهب توضیح داد: اینکار توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام و مقرر شد تا مواردی که با حوزه کار شورای‌عالی مرتبط بود، مطالعه و تلفیق شود و از تلفیق آنها مصوبه‌ای استخراج شود.

وی گفت: پیش‌نویس این مصوبه تهیه و به سازمان پدافند غیرعامل ارایه شده و دو جلسه نیز کمیته فنی ۵ شورای‌عالی طرح و نظرات اخذ شده که به دنبال نهایی سازی و تکمیل آن هستیم . امیدواریم بعد از اینکه روند تکمیل نهایی شد به دبیرخانه شورا ارایه شود و بتواند در ادامه فعالیت‌های پدافند، قرار بگیرد.