شناسهٔ خبر: 75720 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار کرج ابلاغ کرد

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج

فرزانه صادق مال واجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به استاندار البرز، مصوبه شورا را در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج (موضوع تغییر کاربری اراضی ۵ هکتاری از آموزش عالی به اداری- انتظامی) را در سه بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به شهبازی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز، مصوبه شورا را در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج، ابلاغ کرد.

در نامه فوق آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰ آبان ۹۸ خود مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج، موضوع تغییر کاربری اراضی ۵ هکتاری از آموزش‌عالی به اداری- انتظامی، مصوب جلسه مورخ ۲۲ آذر ۹۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۲ آبان ۹۸ کمیته فنی شماره یک با تغییر کاربری مذکور منوط به رعایت موارد زیر موافقت می‌کند.

۱. با توجه به تاکید اداره کل راه و شهرسازی استان البرز به عنوان مرجع واگذاری اراضی، هرگونه بهره‌برداری غیر از کاربری اداری- انتظامی (شامل مسکونی – تجاری و...) از اراضی موردنظر ممنوع است. همچنین تغییر کاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون ماده ۵ مشمول طی فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

۲. با توجه به همجواری اراضی موردنظر با کاربری‌های شهری پیرامونی (سکونت و فعالیت)، رعایت ملاحظات پدافندی در خصوص استقرار فعالیت‌های مختلف در آن، بایستی به تایید اداره کل پدافند غیرعامل استان البرز برسد.

۳. ضمن لزوم رعایت ملاحظات مربوط به حرایم حفاظتی و امنیتی بر اساس قوانین ملاک‌عمل، مقرر می‌شود آن بخش‌هایی از حرایم مذکور که بر اساس ضوابط ملاک‌عمل استقرار و احداث بنا در آنها محدودیت و ممنوعیت به دنبال خواهد داشت از داخل اراضی ۵ هکتاری تامین و نقشه جانمایی استقرار توده و فضای سایت قبل از ابلاغ به تایید دبیرخانه شورای‌عالی برسد.

در پایان مصوبه تاکید شده است: خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید نقشه اراضی پس از اعمال اصلاحات مطابق موصبه، جهت تایید به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.