شناسهٔ خبر: 75729 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی نامه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران ابلاغ شد

اصلاح و بازنگری روند تهیه طرح‌های مجموعه‌شهری

فرزانه صادق مال واجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه‌و‌عمران، مصوبه شورا در خصوص طرح های جامع مجموعه شهری را در دو بند،‌ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، مصوبه شورای‌عالی را در خصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری، ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲ مهر ۹۸ خود ضمن بررسی طرح جامع مجموعه شهری همدان در خصوص طرح‌های مجموعه شهری به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد و مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی موارد عام زیر را در خصوص طرح‌های مجموعه شهری، پیگیری کند.

۱. با توجه به ضرورت‌های موجود و در جهت افزایش کارآیی طرح‌های مجموعه شهری، مقرر می‌شود تا رویکرد، چارچوب و شاخص‌های مربوط به تشخیص مجموعه‌های شهری و تهیه طرح‌های توسعه و عمران مربوطه با تاکید بر خاستگاه اصلی و اولیه تهیه طرح‌های مذکور و تمایز آن با طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای و منطقه‌ای مورداصلاح و بازنگری قرار گیرد.

۲. تبیین جایگاه قانونی و ساز‌وکار استقرار نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری به عنوان پیش‌شرط تحقق طرح‌های مجموعه شهری توسط وزارت کشور مورد پیگیری قرار گیرد.»

در پایان مصوبه تصریح شده است: مراتب جهت اقدام، اعلام می‌شود.