شناسهٔ خبر: 77727 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

بخش خصوصی توان جذب سرمایه گذار خارجی در بنادر را دارد/ سازمان بنادر پوشش دهنده ریسک سرمایه گذاری در بنادر باشد

بندر عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه متوازن بنادر به جهت تأمین تجهیزات بندری و فرصت های سرمایه گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که فعالان بازرگانی برای انجام صادارت و واردات به بنادر پویا نیاز دارند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسم سجادنیا درباره توسعه بنادر کشور اظهارداشت: توسعه متوازن بنادر به جهت گسترش خطوط دریایی، تأمین تجهیزات بندری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که فعالان بازرگانی برای انجام صادرات و واردات به بنادر پویا نیاز دارند.

وی ادامه داد: برای اینکه شاهد توسعه متوازن بنادر کشور باشیم، باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر مختلف به خصوص در بنادر کوچک توسط کارشناسان و سازمان بنادر احصاء شود.

سجادنیا خاطرنشان کرد: فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور وجود دارد که سرمایه‌گذاران نباید از آن غافل شوند، برای اینکه انگیزه برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، بهتر است که سازمان بنادر ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را پوشش دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی داخلی توان مذاکره بالای دارد و با وجود انواع تحریم‌ها می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را هم در بنادر جذب کرد. از اینرو توصیه می‌شود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جلسات فعالان بخش خصوصی مطرح شود.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران می‌تواند نقش پیوند دهنده بخش خصوصی با  سازمان بنادر را ایفا کند.