شناسهٔ خبر: 7785 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب كرد:

طبقه چهاردهم؛ آخرين ارتفاع برج آسمان شيراز/ ضرورت اخذ تأييديه سازمان ميراث فرهنگی برای برج آسمان

ارگ كريم خان شيراز با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، آخرين طبقه برای هتل آسمان شيراز ۱۴ طبقه تعيين شد و همچنين مقرر شد برای ادامه كار مجوز و تاييديه از سوی سازمان ميراث فرهنگی نيز اخذ شود.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازی، با مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري سازمان ميراث فرهنگي موظف شده تا ظرف سه ماه ضوابط حريم منظري آثار تاريخي را تهيه و به صورت رسمي به شوراي عالي ارايه كند تا ملاك عمل مراجع صدور پروانه ساخت و ساز باشد. همچنين در اين مصوبه ارتفاع هتل آسمان شيراز ۱۴ طبقه تعيين‌شد و ساخت طبقات مازاد نيز غيرقانوني و لغو اعلام شده است. بر اساس اين مصوبه از احداث و تكميل طبقات مازاد ممانعت مي شود و ظرف مدت دو ماه بايد تاييدیه‌اي از سوي سازمان ميراث فرهنگي براي انطباق با حريم منظري تهيه شود.

شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد: ضمن تعديل ارتفاع هتل آسمان به ميزان ۱۴ طبقه نسبت به لغو مجوزهاي صادره مازاد اقدام و از ادامه فعاليت احداث و تكميل طبقات فوقاني پروژه ممانعت به عمل آيد و ظرف دو ماه، اخذ تأييديه سازمان ميراث فرهنگي براي انطباق با رعايت حريم منظري ثبت جهاني الزامي است. به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در نامه‌اي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس اعلام كرد: «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسة مورخ ۹۴/۲/۲۸ خود، ضمن استماع گزارشي درباره پروژه هتل آسمان واقع در خيابان رودكي شهر شيراز، با توجه به عدم رعايت حريم منظري مجموعه زنديه و مخدوش شدن آن و به دليل قرار گرفتن پرونده اين مجموعه در فرآيند ثبت ميراث جهاني و همچنين ابهامات و احتمالاً تخلفات صورت گرفته در ميزان طبقات و ارتفاع ساخت و ساز مواردي را مقرر كرد.»

در موارد مقرر شده در اين مصوبه آمده است: «سازمان ميراث فرهنگي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه ضوابط حريم منظري آثار تاريخي را تهيه و پس از ارائه در شوراي عالي به صورت رسمي و شفاف به همه استانهاي كشور اعلام نمايد، تا به صورت قطعي در دستور كار قرار گرفته و ملاك عمل مراجع صدور پروانه ساخت و ساز باشد. »

از ديگر مقررات مصوب شده  كميسيون ماده ۵ شهر شيراز ملاك عمل قرار گرفته و آورده شده است: «به منظور جلوگيري از هر گونه تبعات بعدي مصوبه مورخ ۸۴/۱۰/۷ كميسيون ماده ۵  شهر شيراز ملاك عمل است. بنابراين ضروري است ضمن تعديل ارتفاع هتل آسمان به ميزان ۱۴ طبقه نسبت به لغو مجوزهاي صادره مازاد اقدام و از ادامه فعاليت احداث و تكميل طبقات فوقاني پروژه ممانعت به عمل آيد. نهايتاً ظرف دو ماه اخذ تأييديه سازمان ميراث فرهنگي جهت انطباق با رعايت حريم منظري ثبت جهاني الزامي است.»

اين مصوبه همچنين دبيرخانه شوراي عالي را موظف كرده است تا در اسرع وقت آئين نامه گردش كار كميسيون ماده ۵ و دستورالعمل اجرايي آن را تهيه و براي بررسي و تصويب به شوراي عالي ارائه كند./

نظر شما