شناسهٔ خبر: 77885 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی مسافران با حقوق خود در پروازهای خارجی (۲)

بابت چندساعت تاخیر می توانید ۲۰ درصد خسارت بگیرید؟/ چمدان گمشده را چگونه پیگیری کنید؟

مسافر فرودگاه دلایل تاخیر، گاهی به دلیل نقص فنی در هواپیما و گاه به دلیل شرایط جوی و آب هوایی است. بسته به ساعات تاخیر، شرکت های هواپیمایی وظایفی در قبال مسافران دارند که باید انجام دهند. قوانین مربوط به تاخیرها در پروازهای داخلی و خارجی تا حدودی متفاوت است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تاخیر در زمان پرواز یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که اغلب مسافران آن را تجربه کرده اند. معمولا تاخیر تا نیم ساعت در زمان پرواز عادی محسوب می شود و مسافران عکس العملی نسبت به آن نشان نمی دهند اما گاه پیش می آید، زمان پرواز بیشتر از یک ساعت و گاهی تا چندین ساعت به طول می انجامد. دلایل تاخیر، گاهی به دلیل نقص فنی در هواپیما و گاه به دلیل شرایط جوی و آب هوایی است. بسته به ساعات تاخیر، شرکت های هواپیمایی وظایفی در قبال مسافران دارند که باید انجام دهند. قوانین مربوط به تاخیرها در پروازهای داخلی و خارجی تا حدودی متفاوت است. در این گزارش علاوه بر آشنایی مسافران با اقدام هایی که باید در زمان تاخیر پرواز انجام دهند و نیز انتظاراتی که باید از شرکت های هواپیمایی داشته باشند، با مشکلات دیگری که ممکن است قبل، حین و بعد از پرواز برای مسافران پیش بیاید ونحوه برخورد با آن ها َآشنا خواهید شد.

 در صورت تاخیر اولین اقدام این است که نماينده شركت هواپيمایی با حضور در ميان مسافران، با متانت و احترام نسبت به این موضوع اطلاع رسانی کند. چنانچه تأخير بيش از ۲ ساعت و تا ۳ ساعت طول بکشد؛ از مسافران پذيرائي مناسب  (نوع اوّل) صورت می گیرد. ارائه اين پذيرائي مشروط به وجود زمان كافي جهت پذيرايي و عدم افزايش تأخير است.

تاخیر بیش از ۳ ساعت

چنانچه تأخير بيش از ۳ و تا ۵ ساعت باشد، وظایف شرکت هواپیمایی به این شرح است: انجام پذيرائي مناسب با توجه به ساعت پرواز ( نوع دوّم) با توجه به امكانات فرودگاهي، فراهم کردن امكان برقراري ارتباط تلفني جهت اطلاع رساني، انجام اقدامات لازم جهت اعزام با ساير شركت هاي هواپيمائي (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز در همان مسير يا انتقال به مقصد نهائي از طريق مسيرهاي جايگزين (به جز مسير درج شده در بلیت) و استرداد كامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز.

در صورت تاخیر بیش از ۵ ساعت شركت حمل كننده موظف است، علاوه بر رعايت مواردی که برای تاخیر تا ۳ ساعت باید انجام دهند، نسبت به جبران خسارت به ميزان ۲۰ درصد نرخ بليت مسافر اقدام کند.

تاخیر به دلیل شرایط جوی

در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي و يا اضطراری فرودگاه مبداء، مقصد يا مسير، دچارتأخير بيش از ۳ ساعت يا ابطال می شوند، شركت هاي هواپيمائي با رعايت مقررات پذيرائي (نوع اوّل) صرفاً موظف به استرداد كامل وجه به مسافران هستند. در صورتي كه شركت هاي هواپيمائي در زمان حركت تعيين شده در بليت، مسافران را از طريق ساير خطوط هوائي به مقصد منتقل کنند، مشمول پرداخت خسارت و جريمه تأخير يا ابطال نخواهند شد.

تأخير انعكاسي (تأخير متصل به پرواز)

اولين پرواز متصل، تا ۱۸۰ دقيقه مشمول تأخير و پرداخت خسارت نخواهد بود. در صورتي كه مراتب تأخير پرواز تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز به مسافران اطلاع رساني شود، مبناي محاسبه و تعيين ميزان تأخير پرواز، زمان جديد اعلام شده خواهد بود. چنانچه اطلاع رسانی بعد از موعد مقرر (۷۲ ساعت قبل از پرواز) باشد، مبناي محاسبه و تعيين ميزان تأخير پرواز، زمان درج شده در بليت است.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت با توجه به شرايط پرداخت ميزان جبران خسارت مندرج در شيوه نامه، درصورتي كه مسافران از دريافت خسارت انصراف و يا مراجعه اي نداشته باشند، بالطبع مسئوليت پيگيري از خط هوايي ساقط مي شود.

تغيير مسير اجباري توسط شركت هواپيمايي درطول پرواز

در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر يا نقطه مياني (در پروازهاي اتصالي مندرج در يک بليت)، توقف کند شركت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يكي از این روش ها منتقل کند. راه اول این است که انتقال مسافر به مبدأ توسط شركت هواپيمايي حامل صورت گیرد و كل وجه بليت بدون كسر ميزان خسارت به مسافر پرداخت شود. راه دوم این است که در صورت درخواست، انتقال مسافر به مقصد به وسيله ساير شركت هاي هواپيمايي انجام پذيرد و پرداخت هزينه هاي اين انتقال برعهده شركت حامل است.

فقدان يا آسيب ديدگي جامه دان

پارگی، خرابی و بدتر از آن گم شدن چمدان می تواند خاطره خوب یک سفر تفریحی را از بین ببرد. اگر این اتفاق برایتان رخ داد باید بلافاصله قبل از ترک فرودگاه گزارش و ليست محتويات آن را به شركت حمل كننده ارائه کنید. شركت حمل كننده نیز براساس شيوه نامه و وفق پيمان ورشو كه در تاريخ ۱۳۶۴.۸.۱۹ به تنفيذ مجلس شوراي اسلامی نيز رسيده است، موظف به پيگيري، جستجو يا جبران خسارت است. همچنین در صورت تأخير در تحويل جامه دان و بار همراه، ضروري است مسافر حداكثر ظرف مدت ۲۱ روز نسبت به اعلام مراتب به صورت كتبي اقدام کند.