شناسهٔ خبر: 79091 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

ایجاد تعامل بین شهر و بندر کلید جذب سرمایه گذار

بندر بوشهر سیدعلی حسینی، نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران

با توجه به مثبت بودن وضعیت کلی بنادر کشور در بحث جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی زمانی موفق خواهیم بود که بتوانیم خدمات کمی و کیفی مناسبی را در پسکرانه بنادر به فعالان اقتصادی ارائه کنیم. این مساله از آن جهت مهم است که خدمات مناسب پسابندری یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه گذار در بنادر کشور به شمار می آید و به این نحو می توانیم به تعامل شهر و بندر توجه جدی داشته باشیم. اتفاقی که همان طور که گفته شد به جذر سرمایه گذار چه داخل و خارجی منجر شده و موفقیت بنادر ایران و استفاده هرچه بهتر از ظرفیت ها را به همراه خواهد داشت.

اهمیت توجه به پسکرانه ها سال هاست که در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار دارد و به همین خاطر است که در این کشورها شهرهای بزرگ و پررونق و حتی پایتخت های آن ها در بنادر تشکیل می شود. بنادر در کشورهای مختلف دنیا جایگاه بی نظیری دارند و شهر اصلی اقتصادی به شمار می روند اما متاسفانه در کشور ما کماکان چنین رویکردی وجود ندارد و نتوانسته ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

در مسیر این توسعه یکی از مسائل مهم، اتصال هرچه سریع تر بنادر کشور به ریل است. هرچند داریم بنادری همچون امام خمینی (ره)، بندرعباس و بندر خرمشهر به ریل متصل شده اند اما مهم است این اتفاق در مورد چابهار هم با توجه به آغاز عملیات آن هرچه زودتر به پایان برسد و این بندر با اهمیت به شبکه ریلی کشور اتصال پیدا کند.

در این مسیر توسعه بنادر کشور یکی دیگر از موارد لایروبی و حل مسائل ترافیکی در بنادر کشور است که خوشبختانه این موضوع در دو بندر خرمشهر و بوشهر رخ داده که به رشد و شکوفایی آنها خواهد انجامید. بوشهر از جمعیت انسانی مناسبی برخوردار است و خوشبختانه تجار آن روابط تجاری قوی با کشورهای همسایه دارند و اگر بتوانیم مشکل ترافیکی این بندر را حل کنیم شاهد رونق هرچه بیشتر و بهتر آن خواهیم بود، همچنین در مورد بندر خرمشهر با مقوله لایروبی مواجه هستیم که باید از سوی متولیان امر مدنظر قرار گیرد.