شناسهٔ خبر: 79362 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حكم معاون وزير راه و شهرسازی

مديركل برنامه، بودجه و كنترل پروژه سازمان مجری منصوب شد

مهناز آقاجانی معاون وزير راه و شهرسازي در حكمي مهناز آقاجاني را به مديركلي برنامه، بودجه و كنترل پروژه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي منصوب كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، محمد جعفر عليزاده در اين حكم بر لزوم رعايت دقيق قوانين و مقررات تأكيد شده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي همچنين بهره گيري از همه ظرفيت ها و توان كاركنان اداره برنامه، بودجه و كنترل پروژه را براي پيشبرد برنامه هاي سازماني خواستار شده است.