درحال بارگزاری...

دریافت فایل صحبتهای حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه وشهر سازی درباره چگونگی مقابله با ویروس کرونا در شهر های جدید کشور با حجم
7 MB