شناسهٔ خبر: 80722 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

برنامه ریزی برای ارتقای خدمات هواشناسی دریایی در استانهای ساحلی/ بکارگیری روش های نوین و مکانیزه برای تبادل اطلاعات هواشناسی دریایی/ اپلیکیشن های کاربردی مرتبط با هواشناسی دریایی، عملیاتی می شود

نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، با تأکید بر اهمیت اطلاعات هواشناسی دریایی در تأمین ایمنی دریانوری و میزان رضایت دریانوردان، از تعامل سازمان بنادر با مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور برای ارتقای خدمات هواشناسی دریایی در استان های ساحلی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نادر پسنده با اشاره به نشست تخصصی مدیران و کارشناسان ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و کارشناسان سازمان هواشناسی، گفت: در راستای ارتقای خدمات هواشناسی دریایی در استان های ساحلی کشور، علاوه بر استفاده از پتانسیل و ظرفیت های دانش بومی و متخصصان هر دو سازمان، استفاده از روش های نوین و مکانیزه نیز در دستور کار گرفت.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر خاطرنشان کرد:  ارتقای خدمات هواشناسی دریایی، به منظور افزایش ایمنی دریانوری منطقه و میزان رضایت دریانوردان از اطلاعات هواشناسی دریایی، بسیار ضروری است ؛ چراکه این اطلاعات به صورت روزانه و مطابق با پروتکل های بین المللی توسط ایستگاه های ساحلی مخابرات دریایی منتشر می شود. 

به گفته پسنده، مقرر شده است اطلاعات هواشناسی دریایی به صورت روزانه و مکانیزه از سوی سازمان هواشناسی در اختیار اداره های بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.

بر اساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، «تطبیق فرمت نگارش پیام های هواشناسی دریایی مطابق با استاندارد های مد نظر سازمان» ، « انجام بررسی های لازم جهت موقعیت یابی بویه های هواشناسی از طریق تجهیزات ردیابی و شناسایی» و «احصای نیازهای دریانوردان در خصوص اطلاعات کاربردی هواشناسی دریایی و تلاش در جهت ارتقای صحت پیام های مذکور» از دیگر برنامه های برای ارتقای خدمات هواشناسی دریایی قلمداد می شود .

به گفته نادر پسنده، همکاری در جهت  راه اندازی شناورهای دیدبان (VOS) و استفاده بهینه از ظرفیت شناورهای مذکور در ارسال داده های هواشناسی دریایی و جانمایی و احصای نیاز ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی دریایی در بنادر توسط کمیته های هواشناسی دریایی در سطح استان های ساحلی کشور از دیگر راهکارها برای ارتقای خدمات هواشناسی دریایی محسوب می شود .

وی گفت: طبق توافقات صورت گرفته بین سازمان بنادر و مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور قرار شد، از ظرفیت کارشناسان سازمان هواشناسی در استان های جهت تحلیل داده های هواشناسی دریایی استفاده شود و جهت سهولت استفاده کاربران و ذینفعان دریایی، عملیاتی سازی اپلیکیشن های کاربردی مرتبط با هواشناسی دریایی در کشور مورد بررسی قرار گیرد.