شناسهٔ خبر: 81161 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی:

اطلاع رسانی در سازمان بنادر دچار تحول اساسی شده است/ جریان رسانه ای باید منظم، هماهنگ و مستمر باشد/ گستره ارتباط سازمان بنادر با سازمان های تخصصی داخلی و خارجی باید توسعه یابد

جلسه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اطلاع رسانی در این سازمان دچار تحول اساسی شده است، تاکید کرد: در یک جریان رسانه ای، برقراری ارتباط منظم و هماهنگ مستمر ، با حداقل نوسان، بسیار حایز اهمیت است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،محمد راستاد در نشست ویدئو کنفرانسی با مسئولان و کارشناسان حوزه روابط عمومی در ستاد مرکزی و بنادر به مناسبت روز جهانی ارتباطات و اطلاع رسانی سخن می گفت، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت راه، همواره جایگاه حوزه ارتباطی سازمان بنادر چه در ستاد و چه در بنادر، بسیار ممتاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حفظ این جایگاه بسیار سخت و حایز اهمیت است، تاکید کرد: برای تدوام ارتباط مناسب با مخاطبان باید از مناسب ترین ابراز رسانه ای اعم از دیداری و یا شنیداری و رسانه های مجازی استفاده شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: نحوه اطلاع رسانی، چینش اخبار و رویکرد استفاده از ادبیات خبری و ارتباطی، در سازمان و بنادر، باید از مکانیزم واحد و ساختار منسجم و هماهنگ در ستاد مرکزی و بنادر کشور برخوردار باشد.

راستاد با اشاره به وجود مخاطبان خاص و مخاطبان عام در سازمان بنادر و دریانوردی، خاطرنشان کرد: ما در بحث مخاطبان عام که عموم مردم باشند، به دنبال اشاعه فرهنگ دریایی و معرفی ماموریت ها و وظایف این سازمان هستیم اما در بخش مخاطبان و ذی نفعان خاص مثل انجمن ها، اتحادیه های صنفی و اپراتورهای بندری، شیوه اطلاعاتی که از ما دریافت می کنند باید متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، یک ارگان بین المللی است و با سازمان های تخصصی جهانی ارتباط کاری و حرفه ای دارد، افزود:  باید بتوانیم گستره ارتباط سازمان بنادر با سازمان های تخصصی بین المللی را با روش های مختلف توسعه بدهیم.

راستاد با تاکید بر اینکه اطلاعات تخصصی در سازمان بنادر را باید با به کارگیری ادبیات مناسب، برای مخاطبان عام، قابل فهم و درک باشد، اضافه کرد: قابل فهم بودن اخبار تخصصی برای مخاطب عام، کمک می کند مخاطبان این حوزه، اطلاعات ارائه شده را تحلیل کنند و به درک بهتری از امور جاری سازمان برسند.