شناسهٔ خبر: 8162 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در بازدید شورای سیاستگذاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از آذربایجان شرقی انجام شد

بررسی روند اجرای طرح اسکان پایا در تبریز

طرح اسکان تبریز اعضاء شورای سیاستگذاری شرکت عمران وبهسازی شهری ایران از روند اجرای طرح اسکان پایا درمحلات هدف تبریز در مساحت ۴۳۰ هکتار از بافتهای فرسوده بازدید کرده و چگونگی پیشرفت آن را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی , اعضاء شورای سیاستگذاری شرکت عمران و بهسازی شهری  ایران از روند اجرای طرح اسکان پایا درمحلات هدف تبریز , (بهار – آخونی) , (ششگلان-دوه چی ) و (انبارسرد بهمن آباد) در مساحت ۴۳۰ هکتار از بافتهای فرسوده بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور جمعی از مقامات و مسئولین وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ازجمله مشاورین وزیر درحوزه معماری و شهرسازی و امور اجتماعی؛ عضو هیات مدیره شرکت عمران وبهسازی و مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی این شرکت و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه و فعالین  بخش خصوصی انجام گرفت، شرایط اجتماعی واقتصادی حاکم بر این محله ها مورد بررسی میدانی قرارگرفته وبا تعدادی از ساکنین آن گفتگوی چهره به چهره بعمل آمد.

در ای بازدید مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری در سخنانی بر ضرورت توجه همزمان به ایجاد فضای های خصوصی (احداث مسکن ) و عمومی درمحلات هدف و همچنین مشارکت استانداری و شهرداری در این اقدام تأکید کرده و توجه به نکات دیگری از جمله نابرابرهای مکانی، اجتماعی واقتصادی را در فرایند تهیه برنامه های توسعه محلات از مولفه های مهم برشمردند.

توحید اخلاقی مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز درباره پیچیدگی مقوله بافتهای فرسوده و سکونتگاهای غیر رسمی درمدیریت شهری در تمام ابعاد اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی - کالبدی اعلام کرد:  می توان با ارزیابی اقدامات گذشته و بهرمندی از تجارب موفق کشورهای دیگر مسیر را برای تحقق اهداف نوسازی بافتهای فرسوده هموارتر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ورود بخش خصوصی در عرصه ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید کرده و گفت: باید رویکرد بخش خصوصی در این عرصه از مداخلات  کاملا انتفاعی به مداخلات انتفاعی - توسعه گری تغییر یابد .

مدیرکل راه و شهرسازی همچین پیشنهاد داد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به منظور امکان پایش و پخش اقدامات استانها در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده وناکارآمد نسبت به راه اندازی گروههای نظارتی اقدام نماید.

نظر شما