شناسهٔ خبر: 8189 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

راهکار پیشنهادی مدیرکل اداره شهرسازی خراسان رضوی در مبارزه با حاشیه نشینی

تمرکز زدایی، تعادل در توسعه و افزایش درآمد / اول پیشگیری بعد ساماندهی

حاشیه نشینی مشهد- کال زرکش مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تمركز زدايي از مشهد، تعادل در توسعه منطقه اي و افزايش درآمد سرانه خانوار را راهكار كاهش حاشيه نشيني اعلام كرد و گفت: ۷۰ درصد فعاليت هاي صنعتي يعني توليد ناخالص داخلي استان در محدوده شهر مشهد است كه لازم است اين الگو براي كاهش فشار از مشهد تغييركند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، محمد رضا اخوان عبداللهیان در ابتداي نشست ستاد باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف شهري استان ضمن اعلام این خبر بیان کرد:در حال حاضر چون تمركز زياد است جريان مهاجرت و در نتیجه حاشیه نشینی را نمي توان كنترل كرد.

اخوان عبداللهيان با بيان اينكه برنامه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، مجموعه اقداماتي است كه برای ساماندهي فضايي بافت‌هاي غيررسمي انجام مي شود و شامل يك فرايند از پايين به بالا با مشاركت همه اقشار محروم و فقير جامعه درباره سرنوشت خود است، گفت:ارتقاء سطح آگاهي‌هاي اجتماعي ساكنين، ارتقاء امنيتي ساكنين، ارتقاء مشاركت مردمي در تأمين خدمات زيربنايي و اجتماعي، ارتقاء توانمندي هاي اقتصادي ساكنين، ظرفيت سازي در مديريت شهري براي نظارت و كنترل و تحويل پروژه، توجه به اولويت هاي اهل محل در تعريف و ارائه پروژه ها، هماهنگي با دستگاههاي مديريت شهري در بخشهاي مختلف، مديريت بين بخشي طرح و تهيه آن با همكاري مـديريت محلي در كـل فرآيند ، داشـتن نـگاه اجـتماعي و توجه بـه گــروه هـاي اجـتماعـي آسـيب پـذيـر ( كودكان – زنان – معلولان) ، تقاضا مدار بودن به جاي عرضه محوري طرح، برنامه گرايي به جاي پروژه محوري و... را مي توان از جمله ويژگي هاي رويكرد توانمندسازي وساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي برشمرد.

اخوان عبداللهيان با تأکید بر اين كه مهاجرپذيری و ورودي خراسان رضوي بيش از خروجي آن است، اظهار کرد: عده اي از مهاجران حاشيه نشين مشهد از استان هاي همجوار بوده اند البته بخشي از مهاجرت ها هم درون استاني است كه از شهرهاي كاشمر، نيشابور، سبزوار ، تربت حيدريه و بويژه شهرهاي نوار شرقي كشور مهاجرت كرده و در حاشيه شهرساكن شده اند.

وي بر ضرورت عملياتي شدن طرح تفصيلي در مناطق حاشيه شهر تأكيد كرد و گفت: تا زماني كه براي حاشيه شهر برنامه نداشته باشيم، بساز و بفروش ها و دلالان حاشيه شهر را توسعه خواهند داد؛ از اين رو بايد مديريت در حريم شهرها، اصلاح شود.

محمدعلي منصوري رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نيز درباره شاخصه‌هاي حاشيه نشيني گفت: سيماي شهرنشيني در مشهد متفاوت با ساير شهرهاست، چنانكه ما هرساله شاهد حضور زائران هستيم و برخي از اين زائران ساكن مي‌شوند. همچنين مجاورت با كشور افغانستان سبب مهاجرت و اسكان اتباع بيگانه در محلاتي خاص مي‌شود. بدين ترتيب به لحاظ جمعيتي و وسعت، مشهد دومين شهر گرفتار در چالش حاشيه‌نشيني محسوب مي‌شود.

منصوری در این باره ادامه داد: دو هدف كلي در ساماندهي حاشيه نشيني وجود دارد؛ اول «پيشگيري و پيش‌نگري» كه ثبات در رشد كالبدي سكونتگاه است و جلوگيري از حاشيه نشيني را در پي دارد و سپس ساماندهي آن كه بهبود شرايط زندگي در پهنه‌هاي موجود اسكان غيررسمي را به دنبال دارد.

وي با اشاره به اينكه رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكل گيري مقياس هاي جديدي از شهرها در چند دهه اخير موجب شده است كه شهر و شهرنشيني با چالش هاي نويني مواجه شود، گفت: به دليل گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي آنها، توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسائل شهري به منظور نيل به توسعه پايدار، امري اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين ميان توجه و تأكيد بر برنامه ريزي و مديريت شهرها، بيش از هر زمان ديگري به ابعاد ملموس زندگي شهري معطوف است.

رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با تأكيد بر اين كه تأمين اعتبار وحمايت و همكاري دستگاه هاي موثر لازمه تحقق مشاركت مردم در مديريت پايدارتوسعه شهري است، گفت : دستيابي به يك الگوي صحيح، برای نحوه برخورد، طراحي و برنامه‌ريزي، به بررسي راهكارها و تجارب داخلي و جهاني در خصوص اسكان غيررسمي نياز دارد.

منصوري همچنین  اضافه  کرد: امكان سنجي تشكيل يك سازمان غيردولتي غيرانتفاعي و مردم نهاد براي كاهش مشكلات شهروندان بافتهاي فرسوده شهري در برخورد با فرآيند نوسازي و بازسازي اين بافت ها و تسريع اين فرآيند است .نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده يكي از ضرورت هاي برخورداري از يك شهر مطلوب و توسعه يافته است و اهميت اين مسأله در كلان شهر مذهبي مشهد ـ كه داراي حجم  بالاي گردشگر است ـ دوچندان مينمايد. از اين رو لازم است دستگاههاي مرتبط و اجرايي با محوريت شهرداري اقدام به تشكيل و راه اندازي اين تشكل ها در هر يك از محله ها نمايند تا با بهره گيري از اين پتانسيل اجراي برنامه هاي ارتقاء و بازآفريني با تكيه بر نيازها و همت ساكنين با سرعت و دقت بيشتري اجرا گردد.
 

نظر شما