شناسهٔ خبر: 8329 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

متن تفاهمنامه انبوه‌سازان و شرکت عمران و بهسازی شهری/ تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری با حضور گسترده انبوه‌سازان

تفاهم نامه شرکت عمران و انبوه سازان بر اساس تفاهمنامه «کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان» و «شرکت عمران و بهسازی شهری» مقرر شد این شرکت بخشی از اختیارات خود را به کانون به عنوان مجری طرح ضمن حفظ مالکیت ساکنان محلات هدف پس از اخذ صلاحیت مربوطه واگذار کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز یکشنبه ۲۴ خرداد به امضای محمد سعید ایزدی مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، جمشید برزگر رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران / مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) رسید در زیر آمده است:

 

این تفاهم‌نامه به استناد قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سایر دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرح زیر منعقد شد.

ماده ۱- موضوع :

تحقق برنامه‌های احیاء، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری محله‌های هدف از طریق حضور گسترده انبوه‌سازان کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، حرفه‌ای، مدیریتی و سرمایه‌ای انبوه‌سازان به عنوان انبوه‌ساز(توسعه گر) یا مشارکت کننده.

تبصره: منظور از انبوه‌ساز، انبوه‌سازان مورد تأیید و معرفی شده از طرف انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان می‌باشد که خود نیز دارای صلاحیت به شرح ماده ( ۴ ) قانون می‌باشد.

ماده ۲ محدوده تفاهم‌نامه :

محدوده‌های هدف که به موجب بند ب ماده ۲ «قانون» به تصویب رسیده یا خواهد رسید. محدوده پهنه‌های مختلف بافت‌های هدف (بافت‌های فرسوده میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی) به عنوان محدوده اجرای این تفاهم‌نامه قابل تعریف می‌باشد.

ماده ۳- مدت :

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت ۲ سال می‌باشد که تمدید، ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴- روش‌های موضوع تفاهم‌نامه:

۴-۱) به استناد ماده ( ۴ ) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، شرکت مادر قسمتی از اختیارات خود را به کانون به عنوان مجری طرح طضمن حفظ مالکیت ساکنان محلات هدف» پس از اخذ صلاحیت مربوطه به کانون واگذار می‌نماید.

۴-۲) کانون می‌تواند نسبت به معرفی انجمن‌های انبوه‌ساز استانی جهت اخذ صلاحیت ماده ۴ قانون به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اقدام نماید.

۴-۳) آن دسته از انجمن‌های انبوه ساز استانی که دارای صلاحیت ماده ۴ قانون می‌باشند در صورتیکه بر روی املاک شرکت مادر آمادگی جهت اجرای پروژه بصورت مشارکتی را داشته باشند می‌بایست فرایند آیین نامه معاملات شرکت مادر در مورد آنها رعایت گردد.

۴-۴) در خصوص سایر پروژه‌های واقع در بافت فرسوده که مالکین آن ساکنان این محدوده‌ها می‌باشند بر اساس قوانین جاری و عرف اقدام می‌گردد.

۴-۵) تامین منابع مالی پروژه‌های ردیف ۴-۳ و ۴-۴ به عهده شریک و انبوه ساز پروژه می‌باشد.

۴-۶) کانون ظرفیت لازم را به منظور تحقق نوسازی و بهسازی محله محور از طریق راه اندازی دفاتر تسهیل گری محلی ایجاد نماید.

۴-۷) تشکیل کمیته راهبردی برای ستاد ملی و ستادهای استانی با ترکیب نمایندگان از حوزه ‌ای معاونت عمرانی استان، راه و شهرسازی، شهرداری مرکز استان و انجمن انبوه‌سازان استان جهت تهیه و تدوین برنامه‌های پروژه‌های قابل طرح در ستادهای مذکور.

۴-۸) شرکت مادر زمینه‌سازی لازم جهت حضور نماینده انبوه‌سازان در ستاد بازآفرینی ملی و استانی بنا به مقتضیات فراهم می‌نماید.

ماده ۵- موارد مورد توافق در تفاهم نامه :

۵-۱) باستناد ماده( ۸ ) قانون، شرکت مادر با توجه به حدود و وظایف قانونی خود  جهت اخذ تشویق ها وتخفیفات موضوع تفاهم نامه از طریق شهرداری و دولت پیگیری لازم را خواهد داشت.

۵-۲) در پروژه‌هایی که به روش‌های فوق توسط انبوه سازان اجرایی می‌شوند شرکت مادر حمایت‌های ذیل را از ایشان بعمل می‌آورد:

۵-۲-۱) واگذاری آن قسمت از اختیارات خود به انبوه‌ساز مطابق با قوانین موضوعه و آیین نامه معاملات شرکت مادر که جهت تسریع در اجرای طرح ضروری است. (به استناد ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری)

۵-۲-۲) اعطای وکالت‌نامه به انبوه ساز جهت انجام کلیه امور اداری و مالی به غیر از موارد حاکمیتی، در چارچوب قرارداد فی‌مابین بعدی و ضوابط و مقررات لازم الاجرای شرکت مادر.

۵-۲-۳) معرفی انبوه ساز به بانک‌های عامل از طریق اداره کل راه و شهرسازی در استانأها جهت اخذ تسهیلات نوسازی مسکن، طبق شیوه نامه مصوب. بدیهی است ارائه تضمین، جهت اخذ تسهیلات بانکی بعهده انبوه ساز می‌باشد.

۵-۲-۴) پرداخت ودیعه اسکان موقت به مالکین و صاحبان حق طبق شیوه نامه تهیه شده توسط شرکت مادر و ضوابط و مقررات جاری تسهیلات و بانک‌های عامل.

ماده ۶-سایرموارد :

سایر موارد که در این تفاهم نامه پیش بینی نشده، عنداللزوم توسط یکی از طرفین پیشنهاد و درصورت توافق طرف دیگر، به این تفاهم‌نامه الحاق می‌شود.

ماده ۷-نسخ تفاهم نامه :

این تفاهم نامه در ۷ ماده ویک تبصره و به تعداد ۲ نسخه که هر دو دارای حکم واحد می باشد تنظیم شده و از تاریخ امضاء معتبر می‌باشد./

نظر شما