شناسهٔ خبر: 83635 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طرح جامع اصفهان با رویکرد نوین، فرصتی تاریخی برای عبور از حکمرانی به حکمروایی شهری

علی هنردان اصفهان در بازنگری طرح جامع اصفهان به پشتوانه حمایت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آمادگی نسبی شهر اصفهان ازنظر وجود زیرساخت‌های نهادی، تهیه طرح جامع شهر با رویکرد نوین و بر اساس معیارهایی حکمروایی خوب و استیفای حقوق شهروندی موردتوجه قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان) ، علی هنردان رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری با اشاره به اینکه طرح های جامع اساساً کالاهایی عمومی (استثنا ناپذیرند) هستند تشریح کرد؛ نمی‌توان کسی را از منافع این طرح ها محروم نمود و از طرفی استفاده یک شهروند مانع استفاده دیگر شهروندان از آن‌ها نمی‌شود.  

وی افزود: از خصوصیات کالاهای عمومی این است که باید متناسب با خواست و کیفیت مورد انتظار شهروندان تولید شوند چراکه هم سرنوشت شهروندان متأثر از خصوصیات این کالاها بوده و هم اینکه این شهروندان هستند که هزینه تولید این کالاها را غیرمستقیم پرداخت می‌کنند.  

رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری با بیان اینکه نبود مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خود و عدم اجماع آن‌ها بر چگونگی فرآورده یا همان برنامه، خصوصیتِ اصلی کالای عمومی یعنی مقبولیت آن را زیر سؤال می‌برد. اذعان داشت: این همان موضوعی است که سال‌ها گریبان طرح‌های جامع شهرهای کشور را گرفته و عدم توجه به وجه عمومی بودن آن‌ها و عدم جلب مشارکت و اجماع شهروندان در تولید آن‌ها منجر به کاهش مقبولیت این طرح‌ها و اثربخشی آن‌ها شده است.  

وی در ادامه گفت: برای عبور از این مشکل، کالای عمومی باید به‌گونه‌ای تولید شود که مطلوب شهروندان بوده و بنا به مشارکت ذینفعان تولیدشده و عواقب ناشی از آن با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد و حتی شهروندان بتوانند در هر موقعیتی آن را مورد اعتراض و موضوع دادخواهی قرار دهند؛ بنابراین نمی‌توان تولید کالای عمومی و محلی و حقوق و تکالیف شهروندیِ متأثر از آن را با سازوکارهای ملی و متمرکز دولتی به انجام رساند.  

هنردان با اشاره به اینکه در رویکردهای جاری و متعارف، طرح‌های جامع توسط دولت مرکزی و بدون توجه به معیارهای کالای عمومی و بسترهای نهادی و حکمروایی، تهیه می‌گردند گفت: به همین دلیل است که شاهد طرح‌هایی هستیم که جامعه محلی و شهروندان هیچ حس تعلقی به احکام و محتوای آن‌ها ندارند و همواره به دنبال نادیده گرفتن آن‌ها هستند چراکه خارج از اطلاع و اختیار آن‌ها تهیه‌شده‌اند و جامعه محلی متشکل از نهادهای رسمی و غیررسمی هیچ اعتمادی به نیت و نفع جمعی و اجتماعی ادعاشده از طرف آن‌ها ندارند و همواره شائبه ایجاد رانت و تهیه برنامه به نفع تولیدکنندگان آن و یا افراد و نهادهای متنفذ و وابسته به آن‌ها از طرف شهروندان مطرح است و طبیعی است که شهروندان تا بتواند به طرح و برنامه‌ها تمکین نمی‌کنند و همواره به دنبال دور زدن آن‌ها هستند.  

وی تصریح کرد: در بازنگری طرح جامع اصفهان بنا به‌ضرورت مطرح‌شده همچنین به پشتوانه حمایت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آمادگی نسبی شهر اصفهان ازنظر وجود زیرساخت‌های نهادی، تهیه طرح جامع شهر با رویکرد نوین و بر اساس معیارهایی حکمروایی خوب و استیفای حقوق شهروندی موردتوجه قرار گرفت. که زعامت این برنامه بنا به مصوبه شورای عالی به سطح محلی یعنی شورای راهبری متشکل از تعداد زیادی از ذینفعان برنامه واگذارشده و درواقع برای اولین بار در تولید برنامه، حکمروایی شهری و محلی جایگزین حکمرانی و نگاه از بالا به پایین شده است.  

رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری افزود: با این شیوه ساکنان شهر نه به‌عنوان عدد و جمعیت بلکه به‌عنوان شهروند یعنی کسانی که بنا به قانون در تعیین سرنوشت خود از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردار هستند دیده شده‌اند.   

وی درخصوص مراحل اجرای این برنامه تشریح کرد: مرحله اول این برنامه با عنوان تشخیص وضعیت شامل مسائل، امکانات، ظرفیت‌ها و دستور کارها با مشارکت ذینفعان و هزاران نفر از شهروندان اصفهانی تهیه و در مرحله ارائه به شورای راهبری و متعاقب آن شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قراردارد. با توجه به تأمین اعتبار صورت گرفته و موافقت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از طرفی تأیید فرآیندها توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان جناب آقای دکتر قاری‌قرآن، طی یک ماه آینده مشاور مادر بر اساس فراخوان ارزیابی کیفی و فنی انتخاب و تهیه مرحله دوم با رویکرد مشارکت و همراهی ذینفعان آغاز خواهد شد.  

هنردان در پایان تاکید کرد تلاش داریم شروع این مرحله نیز همانند مرحله اول با اعلان عمومی و شفافیت حداکثری همراه باشد و بتوان در یک فرصت زمانی معقول و کوتاه‌تر از زمان تهیه طرح‌های جامعِ متعارف به نتایج و فرآورده‌ها دست‌یافت.