شناسهٔ خبر: 83685 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدير اداره بنادر ودريا نوردی شهيد باهنر اعلام كرد :

اجرای موفقيت آميز سيستم جامع مسافری دریایی در بنادر شهید حقانی و هرمز/هوشمند سازی ثبت ورود و خروج شناورهای مسافری درمسيرهای متردد

هوشمندسازی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از اجراي موفقيت آميز سیستم جامع مسافری دریایی با هدف استفاده بهینه از ظرفیتها و ايجاد ساختار یکپارچه و منظم جهت ورود و خروج شناورها وتسهيل در امر جابه جایی مسافران در بنادر شهید حقانی و هرمز خبر داد.

حمیدرضا محمدحسینی، مدير اداره بنادر ودريا نوردي شهيد باهنر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در تشریح روند پياده سازي و اجراي اين طرح بيان داشت : از آنجايي كه بندرشهيد حقاني بعنوان بزرگترین  پایانه مسافری دریایی کشور حجم قابل توجهي از تردد مسافر دريايي را از سرزمين اصلي به جزايره به خود اختصاص داده است  ضرورت  تهيه و تدوين  يك سيستم جامع مسافري كه متضمن ثبت دقيق آمار و تحليل آني داده ها وبرنامه ريزي جهت بالا بردن ضريب ايمني سفرهاي دريايي باشد مورد توجه قرارگرفت .

مدير اداره بنادر ودريا نوردي شهيد باهنر گفت : با مساعدت همكاران سازمان از يك سال گذشته سيستم جامع مسافري دريايي دربنادر شهيد حقاني و هرمز راه اندازي شدكه  اجراي اين طرح مولفه هايي نظير ضريب ايمني سفر ، همچنين تسريع در ارائه خدمات و با لابردن سطح رضايتمندي مسافران را درپي داشته است .

 اين مقام مسئول دربخش ديگري از سخنان خودبه هوشمند سازي ثبت ورود و خروج  مسافر وشناورها اشاره كرد و گفت : را اندازي سامانه هوشمند ثبت ورود و خروج مسافر و شناورها در سامانه آماروعمليات سازمان بنادر ودر يا نوردي اين قابليت را فراهم نموده تا مسئولين ستادي  با اتصال به اين سامانه كليه آمار و عمليات بنادر مركز استان را بشكل آني  وبدون  بروز خطاي انساني( بشكل هوشمند )دريافت کنند.

حميدرضا محمد حسيني بيان داشت : اين سامانه هوشمند اين امكان را فراهم مي كند تا  اپراتور یک بندر با مشاهده داشبورد خود بتواند تمامي مولفه ها ، نظير اينكه چه شناوری ،در چه زمانی وبا چه ظرفیتی از بندر خارج شده است  رويت نموده و افزون بر اين اطلاعات بسیار مفیدی را احصا و دراختيار اپراتور کنترل ترافیک دریایی  مبني برپيش بيني مخاطرات احتمالي وارائه مستندات دقيق درزمان بروز حادثه قراردهد .

وی بر آموزش های تخصصی درراستاي افزایش کارآمدی، اثربخشی و ارتقای بهره وری  فعاليتهاي مسافري دريايي تاكيد كرد و گفت : تسهیل فرایندها و تسریع در امور مشتریان نوعی تکریم ارباب رجوع محسوب می شود كه ارائه خدمات بهتر به هموطنان وهم استاني هاي مسئوليت ذاتي و مشي اخلاقي خود مي دانيم .

شايان ذكر است بندر شهيد حقاني بعنوان بزرگترين پايانه مسافري كشور از ظرفيت جابجايي مسافر به ميزان 40 هزار نفر در روز برخوردار است.