شناسهٔ خبر: 85045 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

ارتقای کیفی فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن/ سند چشم انداز سازمان، تدوین می شود

نفیسه قدسیان مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه سازمان ملی زمین و مسکن از استقرار چرخه بهره وری و تدوین سند چشم انداز این سازمان خبر داد و گفت: این سند به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی سازمان با هدف ارتقای کیفی فعالیت های سازمان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نفیسه قدسیان مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه سازمان ملی زمین و مسکن، سند چشم انداز سازمان را بخشی از فرایند برنامه ریزی راهبردی خواند که تصویر اهداف و جهت گیری های سازمان در آینده را در افق ۱۰ ساله تا ۱۴۱۰ بیان می کند و ادامه داد: پس از مرحله انتخاب مشاور برای تدوین این سند، مراحل مختلفی در کمیته پژوهش سازمان طی شد و نتیجه آن در نشستی به اطلاع اعضای هیات مدیره و مدیران کل سازمان رسانده شد.  

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه پس از تهیه، تصویب و انتشار این سند، تحلیل قوت، ضعف، فرصت، تهدید، تنظیم برنامه راهبردی و عملیات و تدوین برنامه اجرایی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت افزود: برای تنظیم این سند در قالب بیانیه چشم انداز، گزارش جامعی از وضعیت بازار زمین و مسکن شهری، عملکرد سازمان در فضای کنونی و ترسیم آمال و اهداف سازمان بر مبنای شرایط موجود تهیه شده است. 

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی با تاکید بر اینکه پس از کسب و اعمال نظرات راهبردی اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان ملی زمین و مسکن دست به انتشار این سند خواهیم زد، اظهار داشت: امیدواریم با انتشار سند چشم انداز گامهای مهمی را در فضای روشنی که ترسیم کرده ایم برداریم.