شناسهٔ خبر: 85946 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برای نخستین بار در استان قم برای پایدارسازی شیب شیروانی مجاور پل از توری گابیون استفاده شد

خبر سرپرست راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران خبرداد : درقالب طرحی امانی ، پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور سه دستگاه پل درآزادراه و جاده قدیم قم – تهران ، با اجرای توری گا بیون ( توری سنگ ) اجرا شد .

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی (قم )، درراستای صیانت و ارتقا سطح ایمنی ابنیه راههای استان قم ، برای نخستین بار درسطح راههای استان قم ريال جهت پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور پل ، از توری گابیون استفاده شد .

سرپرست راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران درتکمیل خبر فوق ا فزود : اجرای این طرح که به صورت ا مانی وبا استفاده از قابلیتهای فنی عوامل و بهره مندی از ادوات وملزومات اداره کل متبوع صورت گرفته ، تا کنون جهت پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور سه دستگاه پل درآزادراه و جاده قدیم قم تهران اجرا و تکمیل شده است .

سید مهدی موسوی در توضیحی اجمالی درخصوص روند اجرایی توری گابیون عنوان کرد : با توجه به آبشستگی خروجی  دهانه پلهای جاده ای درفصول بارش و ضرورت جلوگیری ازروند تخریب و رفع آسیبهای وارده ، نسبت به اجرای طرح توری سنگ در پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور سه دستگاه پل درآزادراه و جاده قدیم قم – تهران اقدام شد .

وی ادامه داد : همچنین جهت هدایت آبهای سطحی روی پل ، به موازات توری گابیون اجرایی ، نسبت به احداث کانال عبور آب اقدام به عمل آمد .

موسوی خاطر نشان ساخت : ضمن رعایت کامل ملاحظات فنی ، درراستای منظر آرایی نیز از سنگ مالون سفید دراجرای این طرح استفاده شده است .

سرپرست راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران با عنوان این موضوع که تاکنون این طرح جهت پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور پل شکوهیه و دودستگاه پل دیگر درمحور های چشمه پلنگی و حاج خلیل واقع درمحور قدیم قم تهران اجرا شده است تصریح کرد : جمعا ۱۸ متر مکعب توری گابیون در خروجی  این سه دستگاه پل اجرا شده که با توجه به حجم چشمگیر پل شکوهیه ، ۱۴ متر مکعب توری گابیون به تنهایی مصروف  پایدارسازی شیب شیروانی و خاکریز مجاور این پل شده است .

موسوی تاکید کرد : باتوجه به رعایت حداکثری آیین نامه های مربوطه جهت  اجرای این پروژه ، با قاطعیت میتوان دوره تضمین طرح را ۱۵ ساله برآورد کرد .

وی عوامل دخیل دراجرای این طرح امانی را هفت نفر از کارکنان راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران دانست و یادآور شد : مطابق دستورالعملهای سازمان متبوع ( مندرح در نشریه مربوطه ) جهت اجرای طرح ، نسبت به آموزش پرسنل یرابر با استانداردهای ملحوظ اقدام به عمل آمد .

موسوی درخاتمه  بازه زمانی اجرای پروژه را ۱۵ روزه دانست و عنوان کرد : با توجه به تقریب ایام بارش ، تسریع دراجرای طرح توری گابیون دردستور کار قرار گرفت که به عزم جهادی همکاران طی مدت یاد شده  این طرح تکمیل و آماده بهره برداری شد .