شناسهٔ خبر: 86333 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رویکرد سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای استفاده ازفناوریهای نوین درحوزه مسافر

۲۰۲۰۱۰۲۶_۱۱۰۵۰۷.jpg رویکرد سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دراستفاده ازفناوریهای نوین درحوزه مسافراست

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( آذربایجان شرقی) رویکرد سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای استفاده ازفناوریهای نوین درحوزه مسافراست.

مدیرکل دفترحمل ونقل مسافر سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درهجدهمین جلسه کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای دربخش حمل ونقل مسافر درتبریزبااعلام این مطلب افزود امروز مردم دنبال تسهیل دردسترسی به خدمات هستند بنابراین دست اندرکاران حوزه حمل ونقل مسافرباحرکت به سمت استفاده ازرویکردهای جدیدوفناوری های جدید به سمت جلب اعتمادعمومی استفاده کنندگان ازبخش حرکت کنند.

داریوش باقرجوان گفت ارتقای اخلاق حرفه ای رانندگان بخش حمل ونقل مسافری ازدیگرراههای جلب اعتمادعمومی به این بخش است. وی اظهارداشت استفاده ازظرفیت توشه غیرهمراه مسافردرچارچوب ضوابط قانونی ودرنظرگرفتن مواردایمنی می تواند به عنوان یک منبع درآمدی درحوزه مسافری مورداستفاده قرارگیرد.

باقرجوان همچنین ازعملیاتی شدن تخفیفهای آزادراهی برای ناوگان حمل ونقل عمومی براساس مصوبات قانونی خبرداد وخواستار پیگیری اداره کل استان دراین مورد شد.

باقرجوان با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به عنوان یک هاب منطقه ای مسافردرشمالغرب کشورمطرح است برارتقای خدمات رسانی به مسافران توسط شرکتهای حمل ونقل مسافراستان تاکیدکرد مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین جلسه گزارشی ازوضعیت حمل ونقل مسافر آذربایجان شرقی ارایه نمود وگفت: درحال حاضرتعداد۶۵۷دستگاه اتوبوس,۱۲۰۵دستگاه مینی بوس و۷۳۸ دستگاه خودروسواری درناوگان حمل ونقل عمومی مسافر استان فعال هستند.

اورجعلی علیزاده گفت ارتقای نحوه خدمات رسانی به مسافران وافزایش ایمنی ترددناوگان مسافری ازمهمترین دغدغه های این بخش دراستان است که باهم افزایی اداره کل,فعالان این بخش ودستگاههای ذیز ربط راهکارهایی برای آن دردست اجراست. گفتنی است درجلسه کمیته راهبری حمل ونقل مسافر,روسای تشکلهای صنفی حمل ونقل مسافرکشور وآذربایجان شرقی نکته نظرهای خودبرای ارتقای این حوزه رابیان کردند