شناسهٔ خبر: 86858 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی :

آغاز طرح تفصیلی همدان در ۱۴۰۰

جلسه شهرسازی 2 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۰ بلافاصله پس از تهیه طرح جامع ، طرح تفصیلی همدان را شروع نمایید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( همدان)، فرزانه صادق مالواجرد  در نشست صمیمی با معاون و کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی اداره کل بیان کرد: طراحی معماری و طراحی شهری در اراضی واگذار شده برای طرح اقدام ملی مسکن توسط کمیسیون سیما و منظر شهری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی تغییرات کاربری ها به صورت ماهانه در اداره کل ، اظهار کرد:  پرونده های کمیسیون ماده پنج و طرح ها نیز در کمیته های مشورتی داخلی اداره کل بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

صادق مالواجرد تاکید کرد: همکاری در چهارچوب ضوابط و مقررات برای تسریع در روند طرح های اقدام ملی مسکن برای تغییرات کاربری ها به جزء فضای سبز و موارد مشابه و بررسی طراحی معماری آنها به صورت ویژه انجام شود.

وی با توجه به اختصاص اعتبارات خوب برای پروژه های شهرسازی گفت: با توجه به تخصیص های اعلام شده ، بازنگری در طرح ها در اولویت قرار گیرد.

صادق مالواجرد در پایان خاطرنشان ساخت : طرح جامع به دقت مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی ارسال شود .

گفتنی است معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ازحوزه معاونت شهرسازی اداره کل بازدید و با کارشناسان این معاونت به گفتگو پرداخت