شناسهٔ خبر: 87473 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

حمل ۱۵میلیون تن بارطی هشت ماهه اول سالجاری توسط ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی

IMG_4133.JPG ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی ۱۵میلیون تن بارراطی هشت ماهه اول سال جاری حمل کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( آذربایجان شرقی ) معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با اعلام این خبرافزود این آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵درصدافزایش داشته است.

کاظم تیمورزاده گفت تعدادبارنامه صادره دراین مدت بیش ازیک میلیون و۳۵هزاربرگ بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصدافزایش نشان می دهد.

وی اظهار داشت درهشت ماه اول امسال ناوگان حمل ونقل مسافر استان که تحت تاثیرشیوع ویروس کرونا با محدویت ها و ممنوعیت های سفر روبرو بوده با رعایت دستورالعملهای بهداشتی یک میلیون و۸۳۶ هزارمسافر رابابیش از۲۷۱ هزارسفر جابه جا کرده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹درصدکاهش داشته است.

تیمورزاده گفت دراین مدت تعداد ۳۰۸۸ موردبرخوردباتخلفات اضافه بارصورت گرفته و۵۷هزار و۴۴۷ برچسب معاینه فنی برای وسائط نقلیه ناوگان عمومی بارومسافراستان صادرشده است.

لازم به ذکراست که درحال حاضر تعدادناوگان باری سنگین دارای کارت هوشمنداستان ۲۴۷۱۴ دستگاه , تعدادرانندگان باری دارای کارت هوشمند ۳۲۶۶۳نفر و تعداداتوبوس ناوگان حمل ونقل مسافری استان۶۹۳دستگاه است.

همچنین تعداد ۲۸۳ شرکت وموسسه حمل ونقل کالا,تعداد۱۲۰ شرکت وموسسه حمل ونقل مسافری,تعداد ۶۳ شرکت حمل ونقل بین المللی فعال کالا وتعداد ۶ شرکت حمل ونقل مسافری برون مرزی دراستان فعالیت می‌کنند.