شناسهٔ خبر: 88688 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

کسب رتبه سوم کشوری در فرآیند ارزیابی عملکرد توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان قم

خبر معاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم گفت: ازمجموع ۳۲ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای درکشور ، استان قم درفرآیند ارزیابی عملکرد حائز رتبه سوم جشنواره شهید رجایی شد .

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی ( استان قم )، براساس معیار مجموع امتیاز درشاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی درسال ۹۸، اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم حائز رتبه سوم کشوری شد .

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: درفرآیند احصا مجموع امتیازات عملکردی  ۳۲ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کشورطی سال ۹۸، این اداره کل با کسب ۱۸۸۷/۳امتیاز، حائز رتبه سوم جشنواره شهید رجایی شد .

محمدرضا قدسی درادامه با تبریک کسب این موفقیت ارزنده به همکاران ساعی اداره کل متبوع، بخصوص دبیران کمیته ها، یادآورشد: ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان های کرمان و اصفهان، هریک به ترتیب با کسب امتیازات ۱۹۲۶/۲۶و ۱۸۹۱/۰۶، حائز رتبه های اول و دوم جشنواره شهیدرجایی در فرایند ارزیابی عملکرد شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در بررسی فرایند ارزیابی عملکرد طی سال ۹۸ شاهد رشد چشمگیری در کسب امتیازات براساس شاخص های عمومی و اختصاصی اعلامی بوده ایم .

قدسی ادامه داد: به طوریکه از مجموع ۳۲ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای که در جشنواره شهید رجایی مورد ارزیابی قرارگرفته اند، ۲۳ اداره نسبت مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی درکسب امتیاز داشته اند .

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بیشترین نرخ رشد در کسب امتیاز ارزیابی عملکرد طی سال ۹۸ را متعلق به ادارات کل استان های سمنان ، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب با ۲۷/۷، ۲۴/۳ و۱۲/۴ درصد دانست و عنوان کرد: ان شاءا... طی سالیان پیش رو شاهد ارتقا رتبه عملکردی تمامی ادارات کل استانی و ستادی در عرصه فعالیت های موضوعه باشیم .
شایان توجه است در فرایند بررسی عملکرد ادارات کل استان قم نیز که بالغ بر ۵۰ دستگاه اجرایی است، اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درسال ۹۸ دررتبه ششم استانی قرارگرفت .