شناسهٔ خبر: 90342 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

حل مشکل طرح اقدام ملی تولید مسکن همدان از طریق ۶۸۰ هکتاری الحاقی

مهرابادی2 معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با حضور در استان همدان در رابطه با سه اصل اساسی در سازمان ملی زمین و مسکن بیان داشت: اولین موضوع تامین زمین دوم اتمام پروژه های مسکن مهر و موضوع سوم نیزتامین زمین اقدام ملی تولید مسکن است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی استان( همدان) احمد اصغری مهرآبادی در سفر یکروزه خود به استان همدان در رابطه با سه اصل اساسی در سازمان ملی زمین و مسکن بیان داشت: اولین موضوع تامین زمین، دوم اتمام پروژه های مسکن مهر و موضوع سوم نیز تامین زمین اقدام ملی تولید مسکن است.

وی ضمن سپاس از زحمات مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از  حسینی به عنوان یکی از مدیران فعال و باتجربه در زمینه مسکن یاد کرد.

مهرآبادی ادامه داد: در سازمان ملی زمین و مسکن از سیاست تنبیه و تشویق استفاده خواهیم کرد و استان هایی که عملکرد بهتری دارند کمک بیشتری دریافت می کنند.

وی افزود: نحوه نگرش و پرداخت در استان های پیشرو در خدمات رسانی بهتر مورد نظر قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با توجه به مشکل کمبود زمین در استان همدان ادامه داد: این مشکل برای انجام طرح اقدام ملی تولید مسکن از طریق ۶۸۰ هکتاری الحاقی حل خواهد شد.

مهرآبادی بیان داشت: بقای سازمان ملی زمین و مسکن به نحوه کار حوزه املاک و حقوقی مرتبط است و داشتن زمین مهم بوده و تملک زمین،تخصیص و تامین زمین اساس کار در سازمان است.

وی همچنین با توجه به سه اصل مهم در سازمان ملی زمین و مسکن و تامین زمین برای طرح تولید اقدام ملی تولید مسکن عنوان کرد :برای انجام این طرح تامین زمین نه فقط به تعداد افرادی که ثبت نام کرده اند بلکه باید طبق روال قبل زمین شناسایی و تامین شود.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به پروژه های مسکن مهر باقی مانده و شروع بکار طرح اقدام ملی تولید مسکن اعلام داشت: برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و انجام و به ثمر نشستن طرح اقدام ملی تولید مسکن نیاز به کمک جمعی است.

وی ادامه داد: در تکمیل پروژه ها و آماده سازی نباید مشکلی داشته باشیم و باید نیازهای استان ها برطرف شود. در زمینه اتمام مساکن مهر باقی مانده نیز با توجه به اینکه واحدهای اندکی برای افتتاح باقی مانده باید کار را با اراده و تعصب پیش برد و حیف است که پروژه ها تا پایان دولت به پایان نرسد.

مهرآبادی در پایان با توجه به طرح مثبت و سازنده اقدام ملی و زمینه سازی برای تولید مسکن که از وظایف دولت است خاطر نشان ساخت: معتقدم در جاهایی که زمین مورد نیاز وجود نداشت نباید ثبت نامی انجام می گرفت اما اکنون که ثبت نام انجام شده واریز وجه متقاضیان ما را متعهد می کند و باید در حد توان انجام شود.