شناسهٔ خبر: 90381 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

جایزه بهترین خدمات الکترونیک و گواهی اهتمام به تعالی دولت به سامانه سنامک وزارت راه وشهرسازی اعطا شد

رئیس اداره نظام مهندسی جمشیدانصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گواهی اهتمام به تعالی دولت الکترونیک در بخش داوطلبانه بهترین خدمات الکترونیک وجایزه دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۸ را به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ی نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان (سنامک) طراحی شده توسط اداره کل راه و شهرسازی کردستان و سامانه مدیریت ارتباط شهروندی (شهراه ) اعطا کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (کردستان)، خالد اصلانی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در توضیح این موضوع گفت: ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرا تمامی ساختمانها و طرح های شهری را به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.

اصلانی افزود: برای تسهیل در اجرای این قانون و یکپارچه سازی بازدیدهای نظارت عالیه، سامانه ای با عنوان نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان (سنامک) توسط اداره کل راه و شهرسازی کردستان و با نظارت وهدایت دفتر مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۹۶ طراحی و تهیه گردید که پس از اجرا به صورت پایلوت ابتدا در استان کردستان و سپس در سایر استانهای کشور در ۵ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با روز مهندس در آیینی که به همین منظور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد ، سامانه مذکور توسط وزیر محترم راه و شهرسازی بطور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفت.

وی درادامه اظهار کرد: با توجه به کارکرد مناسب و بازدهی خوب سامانه سنامک در یکپارچه نمودن روند انجام بازدیدهای نظارت عالیه در کل کشور، امکان اخذ گزارشات به روز در هر زمان ، دسترسی آسان به اطلاعات بازدیدها، ایجاد بایگانی الکترونیکی اطلاعات بازدیدها، افزایش دقت و کیفیت بازدیدهای نظارت عالیه و هم چنین امکان ارزیابی ادارات کل راه و شهرسازی استانها و امکان لینک نرم افزار به سامانه نرم افزاری ارگانهایی همچون شهرداری ها، نظام مهندسی و اداره استاندار، گواهی اهتمام به تعالی دولت الکترونیک و جایزه بهترین خدمات دولت الکترونیک از طرف جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور به وزارت راه و شهرسازی برای طراحی و اجرای این سامانه اعطا گردید.