شناسهٔ خبر: 90425 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تصمیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استاندار گلستان اعلام شد

ضرورت برخورد قاطع و صدور رای قلع و تخریب برای ساخت‌‌و‌‌سازهای غیرمجاز روستای "زیارت"

ساخت و ساز بی رویه در روستای زیارت استان گلستان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به استاندار گلستان مصوبه این شورا در خصوص محور زیارت را به وی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به هادی حق‌شناس، استاندار گلستان، مصوبه این شورا در خصوص ساخت‌و‌‌سازها در محور زیارت را به وی اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ با عنایت به تصمیمات مقرر در جلسات مورخ ۱/ ۵/ ۹۸ و ۹۸/۱۰/۹ کمیته تخصصی فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری گزارش استانداری گلستان پیرامون نحوه ساخت و ساز محور زیارت را در چارچوب مصوبه قبلی مورخ ۹۵/۵/۲خود با حضور مشاور معاون اول ریاست جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد استماع قرار داد و ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۱/۸ کمیته فنی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

بنا بر گزارش ارائه‌‌شده، روند تخلفات ساخت در محور و پیرامون روستای زیارت نسبت‌به سال ۱۳۹۵ فزاینده است و اقدامات مراجع و دستگاه ذی‌ربط استانی در این خصوص مقرون به توفيق نبوده است. این موضوع متاسفانه حتی در خصوص ساخت‌و‌سازهای خلاف دولتی نیز مصداق دارد؛ همچنین دامنه ساخت‌‌و‌‌سازها در پیرامون روستا بسیار فراتر از محدوده روستا و حتی حریم شهر گرگان است و عرصه‌ای به مساحت ۴۵۰ هکتار را تماما در داخل منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما را به‌صورت پراکنده در بر گرفته است؛ این در حالی است که محدوده طرح هادی روستا فقط ۴۶/۵ هکتار است.

لذا پیرو مصوبه ۹۵/۵/۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تاکید می‌دارد برخورد قاطع و صدور رای قلع و تخریب برای ساخت و سازهای واقع در مواضع یادشده (به غیر از شرط مربوط به قلع بنا در اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد که به نوعی متکی بر ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی است) نص صریح قانون و حداقل اقدامات مورد انتظار در برخورد با ساخت‌و‌سازهای مذکور است. هرگونه تسامح و تساهل نظام حکمروایی کشور در این خصوص با توجه به جذابیت‌های فوق‌العاده منطقه زمینه‌ساز تشدید ساخت و سازها و تخریب وسیع بخش‌های زیادی از منطقه حفاظت‌شده و جنگل با ارزش هیرکانی و تکرار تجاربی نظیر محور فیروزکوه، گردنه حیران، لواسان و ... خواهد بود؛ این در حالی است که هیچ یک از موارد مذکور به لحاظ اهمیت اکولوژیک و حساسیت طبیعی هم پایه این منطقه نیست.

از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، هرگونه پیشنهاد مراجع استانی مبنی بر الحاق عرصه‌‌های دست‌اندازی‌‌شده به شهر گرگان، به‌‌عنوان ناحیه منفصل شهری، ارتقای روستا به نقطه شهری، ایجادشهر جديد و شهرک و يا تهیه طرح شهرسازی برای آن‌ها صرف‌‌نظر از رانت گسترده و ارزش افزوده بلاوجهی که برای متخلفان ایجاد خواهد نمود، متضمن ارسال پیام تلویحی منفعلانه به متعرضان به ذخیره‌‌گاه‌‌‌های ارزشمند طبیعی و تسهیل‌‌گر تبدیل ثروت‌‌های عمومی به ثروت شخصی خواهد بود.

لذا ضمن مخالفت با پیشنهادهای مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: 

۱﴾ با عنایت به پیگیری دفتر مقام معظم رهبری، رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن ارسال گزارش اقدامات و مصوبات مراجع ملی و استانی، تبعات زیانبار هرگونه تسامح در برخورد با تخلفات را جهت استحضار معظم‌له وحسب صلاحدید صدور اوامر و احکام مقتضی تبیین نماید.

۲﴾ با عنایت به اینکه بر اساس اظهارات مسئولین استان آراء صادره جهت برخورد با متخلفان، بعصا توسط مراجع قضایی نقض و یا متوقف می‌شود، طي مكاتبه توسط رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری، ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی نظام حکمروایی کشور در برخورد قاطع با متخلفان و توقف روند فزاینده تخریب عرصه‌‌های جنگلی و منطقه حفاظت‌‌شده به استحضار رئیس قوه‌قضائیه رسانده شود.

۳﴾ سازمان نظارتی مجسم تحت مدیریت مستقیم دادستان گلستان با مطالبه تکالیف قانونی همه دستگاه‌‌های ذی‌مدخل در موضوع(اعم از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند فزاینده تخریب و دست‌اندازی در عرصه‌های طبیعی و ملی منطقه در خارج از طرح هادی روستا زیارت را در چهارچوب مصوبه مورخ ۹۵/۵/۲ شورایعالی(خصوصا بخش جنوبی ، کنترل و متوقف نماید.

۴﴾ با نظارت استاندار گلستان ارائه هرگونه خدمات زیر بنایی﴿آب، برق و گاز﴾ توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان به ساخت و سازهای خلاف موضوع این مصوبه متوقف گردد.

۵﴾ طرح هادی روستای زیارت با هدف ساماندهی به ساخت و سازهای متعلق به بومیان و تامین نیازهای توسعه‌ای ناشی از رشد طبیعی روستای زیارت تحت‌عنوان "طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت" ظرف مدت یک‌‌ماه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بارعایت شرایط زیر بازنگری و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارایه شود. 

۵-۱-حریم و بستر رودخانه مطابق نظر آب منطقه‌ای تحت کاربری حریم در اسناد طرح منعکس شود.

۵-۲- عرصه‌های منابع طبیعی واقع در حاشيه خط محدوده و با ساخت‌و‌‌سازهایی که متعلق به بومیان منطقه نیست(همسو با نظر شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان به‌هیچ وجه مشمول الحاق نخواهند بود.

۵-۳-کلبه اراضی منابع ملی که بنا به ضرورت و تخلخل فطعات در داخل محدوده روستا واقع می‌گردد، صرفا به خدمات غیرانتفاعی پشتیبان سکونت و خصوصا کاربری گردشگری(جهت پاسخگویی به نیاز گردشگران واقعی) تخصیص یابد.

۵-۴- قطعات با شیب زمین ۱۵ تا ۳۰ درصد در صورتی‌که با احراز سایر شروط صدرالاشاره در محدوده طرح ویژه روستا واقع گردند صرفا در صورت عدم وقوع عرصه‌های رانشی یا لغزشي (بنا به تائید مرجع ذی‌صلاح مربوطه﴾ مجاز به احداث بنا با تثبیت کاربری خواهند بود.

۶﴾ با عنایت به وقوع كل اراضی پیرامون روستا در منطقه حفاظت‌‌شده متعاقب تصویب طرح ویژه در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه شورایعالی محیط زیست اخذ گردد.