شناسهٔ خبر: 90594 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

هیات وزیران اعلام کرد

تصویب آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی در قانون دریایی ایران

کشتی در بندر چابهار هیات وزیران آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هیأت وزیران با توجه به ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این آئین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آئین‌نامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی می‌شود.

مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و … در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و… در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می‌شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصاً با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می‌کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتباً حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام‌کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.