شناسهٔ خبر: 90597 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار اعلام کرد؛

با متصرفان اراضی هاشم آباد برخورد قانونی خواهد شد

گلبهار مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: با مالکان مشاعی توافقی دائر بر افراز نشده و با متصرفان اراضی هاشم آباد برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(خراسان رضوی)،  هومن گریوانی در جهت رفع ابهامات بوجود آمده در رابطه با اراضی هاشم آباد اظهار داشت: برای اراضی فوق هیچ گونه توافقی دائر بر افراز بین مالکان مشاعی صورت نپذیرفته است و هر گونه ایجاد آثار تصرف در اراضی یاد شده در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت: قراردادهای اجاره موقت منقضی شده سهام مشاع پلاک مزبور نیز دلیلی بر قانونی بودن تصرفات مادی و حقوقی مستاجرین سابق نمی باشد.

وی در پایان افزود: با متخلفین و متصرفین اراضی هاشم آباد برابر قانون رفتار خواهد شد.

گفتنی است عمده مالکیت اراضی موسوم به هاشم آباد در مجاورت جاده آسیایی تحت پلاک ٩ فرعی از یک اصلی بخش ٧ چناران به نحو مشاع متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بانمایندگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار است.