شناسهٔ خبر: 91654 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

توسط ستاداجرایی فرمان امام (ره) صورت پذیرفت؛

تسریع در روند اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن سعدآبادگرگان

راه و شهرسازی گلستان مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از تسریع در روند اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن سایت سعدآباد گرگان توسط ستاداجرایی فرمان امام (ره) خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(گلستان)، محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل بیان داشت: در راستای اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن ، دو قطعه زمین در سایت مسکن مهر سعدآباد به ستاد اجرایی فرمان امام ، برای احداث واگذار شده که شامل یک قطعه ۱۴۰ واحدی و یک قطعه ۸۰ واحدی بوده و متقاضیان مربوط به آنها مشخص شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان با تاکید بر تسریع روند اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن سایت سعدآباد گرگان توسط ستاداجرایی فرمان امام افزود: در قطعه زمین ۱۴۰ واحدی تجهیز کارگاه انجام شده و پیمانکار فونداسیون سه بلوک را انجام داده و در حال اجرای فونداسیون دو بلوک دیگر و درخصوص قطعه ۸۰ واحدی نیز در مرحله اجرای عملیات خاکبرداری است.