شناسهٔ خبر: 91953 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین خبر داد

محور تاکستان، آغچه کند، نیکویه با مسیرهای پیاده و دوچرخه اجرا می شود

index.jpg مدیر کل و معاون اداره کل راه و شهرسازی قزوین از پروژه های تعریض و بهسازی محور آوج، رزن، محور تاکستان، آغچه کند، نیکویه، محور بوئین‌زهرا دانسفهان، سه راهی رحیم آباد، ورودی شهر اسفرورین و محور اک به شامی شاپ بازدید کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، ابراهیم مبارک قدم در بازدید از شهرستان آوج با اشاره به اینکه چهارخطه کردن محور آوج به رزن از مهمترین مطالبات شهرستان در حوزه راه و شهرسازی است عنوان کرد: پروژه تعریض و بهسازی محور آوج رزن تا انتهای حوزه استان قزوین به سمت استان همدان به طول حدود ۷ کیلومتر است که در حال حاضر پیمانکار یک کیلومتر و ۳۰۰ متر را در دست اجرا و اقدام دارد.

وی افزود: تاکنون کارهای ترانشه برداری و عملیات خاکی در این محور انجام شده و کارهای آسفالت، جداکننده نیوجرسی، نصب علائم و سایر کارهایی که باقی مانده به محض تعیین تکلیف مصالح که مورد مطالبه پیمانکار است انجام خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی درباره عملیات ساخت محور تاکستان، آغچه کند، نیکویه نیز گفت: در حال حاضر در این محور ازکیلومتر ۵ تا حدود ١ کیلومتر و ۶٠٠ متر بعد  توسط پیمانکار در حال ارتقا و بهسازی بوده و کار عملیات خاکی انجام شده است.

وی افزود: قسمتی از پروژه به طول ۳۰۰ متر تا مرحله سابگرید انجام شده و بقیه مسیر هم خاکبرداری و خاکریزی آن انجام شده و همچنین یک دستگاه پل به دهنه ۶ متر نیز در حال تعریض است که در مرحله پی ریزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به استفاده مردم تاکستان از این محور به عنوان جاده سلامت، به مشاور ابلاغ شد که طراحی محور را به صورت یک پروژه شهری با مسیرهای پیاده و دوچرخه محور انجام دهد.

مبارک قدم درباره محور بوئین‌زهرا، دانسفهان، سه راهی رحیم آباد نیز افزود: این پروژه از کیلومتر ٣٢ تا کیلومتر ۴٠ مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفته و به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی در این باره افزود: از کیلومتر ۴۰ تا ۴۵ محور بوئین‌زهرادانسفهان سه راهی رحیم آباد نیز پیمانکار مشغول کار بوده و در حال عملیات خاکبرداری، بستر سازی است و در قسمتی از مسیر به لایه سابگرید رسیده، ضمن اینکه ابنیه فنی هم تا حدودی کار کرده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی بیان داشت: طول مسیر از بویین زهرا تا سه راهی رحیم آباد  ۵۴ کیلومتر است که ٩ کیلومتر را در ادامه مسیر داریم که برای اتمام این مسیر کار مطالعاتی آن انجام شده و اسناد پیمانش آماده شده و در آینده نزدیک برای به کارگیری پیمانکار به مناقصه گذاشته خواهد شد.

مبارک قدم در مورد عملیات اجرایی در محور اک به شامی شاپ نیز افزود: در محور اک به شامی شاپ ٧ کیلومتر مسیر داریم که از  این ٧ کیلومتر ٣ کیلومتر آن احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود:  ۴ کیلومتر دیگر آن دست پیمانکار است که در حال حاضر در حال کار بر روی پروژه است و بعد از اینکه این ۴ کیلومتر تکمیل شود این محور از راه اصلی به راه بزرگراهی تبدیل خواهد شد و پیشرفت فیزیکی کار پیمانکار در این محور حدودا 35 درصد است.
در این بازدید دائی دائی معاون‌ مهندسی و ساخت اداره کل راه و‌ شهرسازی استان قزوین نیز حضور داشت.