شناسهٔ خبر: 9231 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

شهرداری تهران مطرح کرد:

عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز محوطه‌های تاریخی در میدان سپاه تهران / صدور رای کمیسیون ماده ۵ مبنی بر کاهش ارتفاع

ساخت و ساز در میدان سپاه تهران معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت:بعد از شروع ساخت بنا درمیدان سپاه شهرداری تلاش زیادی کرد تا نهاد نظامی مربوطه را مجاب کند که این بنا مطابق با ضوابط ساخت و ساز در محوطه های تاریخی و پهنه G۳۲۱ احداث شود اما متاسفانه در طول این سال ها توجهی به این مساله نشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری تهران، به رغم آنکه حکم دادگاه نظامی مبنی بر توقف ساخت و ساز میدان عشرت آباد برای نهاد نظامی مربوطه صادر و ابلاغ شده است، اما معاون حقوقی و امور مجلس سپاه مدعی شده در انجام ساخت وسازها بر اساس تشریفات خاص نیروهای مسلح عمل شده و اقدامات قانونی برای ساخت و ساز در عشرت آباد انجام شده است.

در این میان پژمان پشمچی زاده با رد ادعای معاون حقوقی سپاه، در گفت و گو با خبرنگار 'شهرنوشت'، گفت: شهرداری تهران به ویژه شهرداری منطقه۷ تلاش زیادی کرد تا نهاد نظامی مربوطه را مجاب کند که این بنا باید مطابق با ضوابط ساخت و ساز در محوطه های تاریخی و پهنه G۳۲۱ احداث شود که متاسفانه در طول این سال ها توجهی به این مساله نشد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه این نهاد نظامی بیشتر به پروتکل بین شهرداری و مجموعه های نظامی درخصوص ساخت و ساز در محدوده پادگان های نظامی استناد می کند تا مکاتبات رسمی شهرداری منطقه درخصوص غیر مجاز بودن ساخت و ساز در عشرت آباد، افزود: مسئولان سپاه به مستندات پروتکلی اشاره می کنند که سال ها قبل بین شهرداری و مجموعه های نظامی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر یک نهاد نظامی طی نامه ای درخواست ساخت و ساز در محوطه خود را داشت و در مدت زمان مشخص جوابی از سوی شهرداری منطقه به این درخواست داده نشد، این نهاد مجاز به ساخت و ساز است. این در حالی است که قبل از ارسال این درخواست از سوی نهاد مذکور شهرداری منطقه طی یک ابلاغ کتبی هشدار داده بود که هر گونه ساخت و سازی در پهنه G۳۲۱ با کاربری فضای سبز و گردشگری غیر مجاز است.

مکاتبات شهرداری منطقه با تاکید بر کاربری فضای سبز زمین سازه در حال احداث در میدان سپاه موجود است

وی با رد ادعای معاون حقوقی و پارلمانی سپاه مبنی بر اینکه در ۳۰ مرداد سال ۹۲ با شهرداری تهران مکاتبه شده است و مدیرکل پیگیری امور نهادها و سازمان های معاونت امور مناطق شهرداری تهران در ۱۳ شهریور سال ۹۲ به شهرداری منطقه ۷ اعلام کرده، این نهاد مجاز به انجام اقدامات لازم خواهد بود؛ تاکید کرد: زمانی که به عنوان شهردار منطقه ۷ مشغول انجام وظیفه بودم طی نامه ای به شماره ۵۸۶/۱۵/۵۰۷ مورخ۱۸/۳/۸۹ با امضای بنده به عنوان شهردار وقت منطقه ۷ به معاونت پدافند غیر عامل این نهاد نظامی ارسال شد مبنی بر اینکه محدوده مورد نظر طبق پهنه بندی طرح تفصیلی شهر تهران دارای کاربری فضای سبز است و در طرح تفصیلی جدید شهر تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و سایر مبادی ذی ربط رسیده، این پهنه با همان کاربری فضای سبز تصویب شده است. بنابراین صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز از نظر این شهرداری میسر نیست.

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ نیز چنین تذکری به این نهاد نظامی مبنی بر غیر مجاز بودن ساخت و ساز در پهنه G۳۲۱ به صورت کتبی ابلاغ شده است، ادامه داد: نامه ای را دو سال بعد در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ به شماره نامه ۲۹۰/۵۳۸۶ دکتر میرعباسی به عنوان شهردار وقت منطقه ۷ در پاسخ به درخواست این نهاد نظامی نسبت به ساخت و ساز در پادگان ولی عصر(عج) ارسال می کند، مبنی بر اینکه«... در خصوص موضوع فوق الذکر در محدوده پادگان ولی عصر بدین وسیله اعلام می گردد که طبق پهنه بندی طرح تفصیلی تهران محدوده مورد نظر دارای کاربری فضای سبز است...» بعد از این جمله در نامه فوق الذکر توضیحاتی مطرح می شود مبنی بر اینکه هرگونه ساخت و ساز در این محدوده میسر نیست، ضمنا شهرداری آمادگی همکاری در قالب ضوابط و مقررات را دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه مشابه چنین نامه ای بعد از شروع به ساخت بنا در این پادگان از سوی شهرداری منطقه و امور نهادها و سازمان های معاونت امور مناطق شهرداری تهران دوباره ارسال می شود، بیان می کند: در پاییز سال ۹۳ مکاتبات فراوانی به شهرداری تهران ارسال می شود که طی آن اعلام می شود در پادگان ولی عصر بنایی خلاف ضوابط در حال ساخت بود که باید در چهارچوب ضوابط کار این بنا پیگیری شود.

بی توجهی به تذکرات کتبی شهرداری

پژمان پشمچی زاده با تاکید بر اینکه نهاد نظامی مربوط در طول سال های اخیر هیچ توجهی به تذکرات کتبی شهرداری مبنی بر ساخت غیر مجاز این بنا نداشت، یادآور می شود: متاسفانه مسئولان نظامی بدون توجه به این اخطارها همچنان کار ساخت بنا را انجام می دهند. به همین دلیل شهرداری موظف بود مطابق ضوابط و مقررات خود این تخلف را پیگیری کند.

وی تاکید کرد: در همین زمان شورای عالی معماری و شهرسازی نیز صورت جلسه ای را در این ارتباط تنظیم و به شهرداری تهران ابلاغ می کند مبنی بر اینکه تاکید شورای عالی معماری و شهرسازی نیز بر این است که ایجاد این بنا در مجموعه پادگان ولی عصر(عج) بدون آگاهی از حریم ساختمان میراثی واقع در این محوطه غیرمجاز است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرچند سازمان میراث فرهنگی با قدری تاخیر به بحث ساخت و ساز در حریم بناهای تاریخی به این مساله ورود پیدا کرد، یادآور شد: شهرداری بارها در مباحث و جلساتی که به صورت مشترک با سازمان میراث فرهنگی داشته درخواست اعلام کتبی اظهارنظرهای کارشناسی را در خصوص حریم بنای تاریخی عشرت آباد داشته است که بالاخره همکاران سازمان میراث فرهنگی حریم ساخت و ساز در محدوده بنای تاریخی عشرت آباد را به کمیسیون ماده ۵ اعلام کردند.

رای کمیسیون ماده ۵ مبنی بر کاهش ارتفاع صادر شد

وی با بیان اینکه در نهایت کمیسیون ماده ۵ بعد از بررسی های کارشناسی ارتفاع مجاز بنای در حال ساخت پادگان را به صورت کتبی ابلاغ کرد، تصریح کرد: بر این اساس ارتفاع مجاز بنای در حال ساخت پادگان مشخصا ۱۶ متر از بر شمالی میدان سپاه مطرح شد. به عبارتی ساخت و ساز در این محدوده با توجه به موقعیت این بنای تاریخی حداکثر ارتفاع ۱۶ متر را دارا خواهد بود و برابر این مصوبه باید ارتفاع این بنا کم و طبقات اضافی تخریب می شد.چرا که اهمیت موضوع در همان جلسه کمیسیون ماده ۵ اتخاذ و تصمیم بر این شد که این ارتفاع باید معیار و میزان ما برای ادامه ساخت این بنا قرار می گرفت.

پژمان پشمچی زاده با بیان اینکه تمامی مصوبه های کمیسیون ماده۵ و شورای عالی شهرسازی برای ابلاغ به مسئولان نظامی به دژبانی این نهاد نظامی داده شده است، یادآور شد: با وجود ابلاغ تمامی تصمیمات نهادهای بالادستی به این نهاد نظامی، اما متاسفانه چون توجهی به این تصمیمات نشد، شهرداری تهران مجبور شد تا برای توقف ادامه ساخت بنای پادگان از طریق مراجع قضایی پیگیری ها را انجام دهد. به همین دلیل ابتدا از طریق دادسرای ناحیه ۷ این مساله پیگیری شد که معاونت محترم دادستان تهران حکم توقف عملیات اجرایی را صادر کردند.

وی با بیان اینکه حکم دادستان تهران نیز به دژبانی مجموعه نظامی تحویل داده شده تا ابلاغ شود، گفت: این حکم به مسوولان ذیربط نظامی ابلاغ شد اما متاسفانه روند ساخت و ساز همچنان ادامه داشت .

شعبه سوم دادسرای نظامی نیز رای به توقف عملیات اجرایی صادر کرده است

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در گام بعدی برای توقف ساخت این پروژه به دادگاه نظامی مراجعه کردیم، توضیح داد: شعبه سوم دادسرای نظامی نیز رای به توقف عملیات اجرایی صادر کرد و این رای را نیز از طریق دژبانی سپاه به مسوولان ابلاغ کردیم که امیدواریم براساس این دستورات قضایی تمکین کرده و براساس قوانین و مقررات عمل کنند.

به گفته پشمچی زاده، طبق مصوبه های بالادستی نه تنها باید ارتفاع این ساختمان کم شود تا به حد مجاز برسد، بلکه بعد از اجرای این حکم این نهاد نظامی موظف است تا برای ادامه فعالیت ساخت و ساز خود در چارچوب مقررات براساس ضوابط ساخت بنا درخواست ها و نقشه های مربوطه را به شهرداری تهران ارائه کند تا شهرداری نیز براساس ضوابط و مقررات بنا، با رعایت حریم بنای تاریخی و ضوابط پهنه G۳۲۱ و کاهش ارتفاع مجوز برای ساخت این بنا را صادر کند.

این در حالی است که معاون حقوقی و امور مجلس سپاه مطرح کرده که کار ساخت و ساز این بنا تنها در هفته جاری و در شب های قدر با توجه به هماهنگی با بازپرس شعبه ۳ دادسرای نظامی متوقف خواهد شد تا نتیجه گیری حاصل شود. چرا که توقف رسمی مستلزم دستور ستاد کل نیروهای مسلح است. اگر تخلفی صورت نگرفته باشد و مخالف مقررات شهرداری نباشد کار ادامه خواهد یافت. در صورتی که تخلف برای ستاد کل نیروهای مسلح محرز شود، ساخت وساز متوقف می شود زیرا این نهاد نظامی خلاف قانون اقدامی نخواهد کرد.

مستندات نشان می دهد که شهرداری برای عدم ساخت سازه میدان سپاه با ارتفاع بالا با توجه به مشکلاتی که به دلیل قرارگرفتن در پهنه جی۳۲۱، نزدیکی به عمارت تاریخی کلاه فرنگی و... داشته است، تمام تلاشش را کرده و با ارسال تذکرات کتبی و درنهایت مراجعه به مراجع قضایی ذیصلاح در جهت احقاق حقوق شهروندی و حفظ میراث تاریخی پایتخت همت گمارده است.

نظر شما