شناسهٔ خبر: 93775 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در اولین جلسه کمیته تشخیص صلاحیت انبوه سازی در استان صورت پذیرفت؛

بررسی درخواست صدور ۶ پروانه انبوه سازی در استان قزوین

index2_4.jpg در جلسه کمیته تشخیص صلاحیت انبوه سازان که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی برگزار شد، تعداد ۶ پرونده انبوه سازی مورد بررسی قرار گرفت تا پروانه صلاحیت مربوطه برای متقاضیان صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(قزوین)، در اولین جلسه کمیته تشخیص صلاحیت انبوه سازی در استان قزوین، تعداد ۶ پرونده انبوه سازی مورد بررسی قرار گرفت تا پروانه صلاحیت مربوطه برای متقاضیان صادر شود. 

ابراهیم مبارک قدم با اشاره به اینکه صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازی افراد حقیقی و حقوقی در این کمیته بررسی خواهد شد گفت: در این جلسه ۶ پرونده انبوه سازی مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک مورد صدور پروانه، یک مورد ارتقا پروانه و چهار مورد تمدید پروانه برای متقاضیان بود.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: در این کمیته موارد دارای امتیاز در ارزیابی متقاضیان صدور پروانه انبوه سازی اعم از مدرک تحصیلی، توان مالی، سوابق حرفه ای انجام شده و مطلوبیت کارهای انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مبارک قدم بیان داشت: به اشخاص حقیقی و حقوقی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها و تامین جذب سرمایه و مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان، با استفاده از فناوری های نوین ساختمان را دارند پروانه انبوه سازی اعطا می شود.

وی افزود: بنا بر مصوبه هیات چهارنفره استان برای مالکینی که قصد ساخت ساختمان دارای ۱۰ واحد مسکونی یا بیشتر دارند و یامالکانی که به طور همزمان ۲ پروانه ساختمانی به نام آنها صادر شده باشد، انبوه ساز محسوب می شوند و صدور پروانه ساختمانی برای آنها مشروط به داشتن پروانه اشتغال به کار انبوه سازی است.

کمیته تشخیص صلاحیت انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوین متشکل از مدیرکل راه و شهرسازی به عنوان رییس کمیته، رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رییس کانون کاردان های فنی ساختمان استان و یک نفر از انجمن صنفی انبوه سازان به عنوان دبیر کمیته و دو نفر  صاحب نظر به انتخاب کمیته است.