شناسهٔ خبر: 95840 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در هشتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛

آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران تصویب شد

  هشتمین جلسه شورایعالی شهر سازی و معماری ایران درسال جاری در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۷۸هیات وزیران و اصلاح شده بر اساس مصوبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) با عنوان آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران که با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تدوین شده بود در جلسه چهارم مرداد ماه سال جاری شورای‌عالی مطرح و به تصویب رسید.

این آیین‌نامه به منظور تبیین و به هنگام‌سازی وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران موضوع ماده ۱ و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده ۲ آیین‌نامه "نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور" و بر اساس آخرین استنادات قانونی تدوین شده است.

زمینه‌سازی برای تضمین و تسریع در تحقق اهداف طرح‌های توسعه و عمران از طریق ساماندهی و تنظیم روابط فیمابین دستگاه‌ها و تعیین ساز و کارهای همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و خصوصی در جهت پایش و ارزیابی مستمر طرح‌ها و مقررات موجود، از دیگر اهداف مهم این آیین‌نامه است.

در این آیین‌نامه سازوکارهای پیش‌بینی شده برای پایش و ارزیابی طرح‌ها متناسب با ویژگی‌های هر دسته از طرح‌ها (فرا شهری، شهری و روستایی)، در یک مجموعه هماهنگ و یکپارچه از پایین‌ترین سطوح (محل اجرای طرح‌ها)، آغاز و در یک سلسله‌مراتب سازمان یافته، به بالاترین سطح (مرکز پایش و ارزیابی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)، متصل می‌شود. تدوین و تصویب وظایف هریک از ارکان و اجزاء، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شوراها، کارگروه‌ها و نهادهای پایش و ارزیابی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، توسط شوراهای راهبری مرتبط با هریک ازآن‌ها تهیه می‌شود.

مطابق این آیین‌نامه در اجرای بند (ت) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای استقرار "سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه‌های مرتبط" بدون ایجاد تشکیلات جدید و همچنین با توجه به وظایف پیش‌بینی شده برای "دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران"، "مرکز پایش و ارزیابی طرحهای توسعه و عمران" در ساختار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تشکیل می‌شود.

همچنین به منظور زمینه‌سازی برای تشکیل نهادهای پایش و ارزیابی شهری و همچنین کارگروه‌های استانی برای پایش و ارزیابی طرحهای فراشهری، شهری و روستایی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظفند ظرف مدت ۳ ماه، نسبت به تدوین دستورالعمل‌ها و همچنین انجام فرآیندهای ضروری برای راه‌اندازی ساختارهای پایش و ارزیابی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه اقدام کنند.    

دامنه شمول این آیین‌نامه، حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های توسعه و عمران اهم از طرح‌های ناحیه‌ای‌، طرح‌های منطقه‌ای، طرح‌های جامع، طرح‌های تفصیلی، طرح‌های هادی و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب است و این آیین‌نامه در حوزه تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ورود نکرده است.