شناسهٔ خبر: 9608 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طرح تفصيلی بافت فرهنگی-تاريخی شيراز در شورايعالی شهرسازی مصوب شد

شورای عالی معماری و شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی-تاریخی شیراز مقرر كرد رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حرایم آثار و بافت تاریخی، در طرح تفصیلی و كلیه طرح‌های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری راه و شهرسازی، پیرو مصوبات مورخ ۹۳/۸/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز و رویكردهای مورد نظر مصوبه مذكور، در راستای لزوم صیانت از یكپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیاء فرهنگ سكونت، همچنین مصوبه مورخ ۹۴/۳/۱۱ در خصوص لزوم صیانت از ارزش‌های بافت مذكور با رویكرد بازآفرینی شهری و تصمیمات جلسه كمیته متشكل از شهرداری شیراز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شركت عمران و بهسازی شهری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح تفصیلی بافت تاریخی شیراز در جلسه مورخ ۹۴/۴/۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب و مقرر شد:

۱.  به جهت جلوگیری از تهیه طرح‌های متعدد كالبدی، اجرای طرح‌های بعضاً مغایر با طرح فرادست، لزوم صیانت از اصالت و یكپارچگی بافت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی، كلیه طرح‌های در دست تهیه در بافت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز، ملزم به رعایت الزامات طرح‌های جامع و تفصیلی، به عنوان طرح‌های فرادست بوده و طرح‌های مصوب قبلی در صورت عدم مغایرت با طرح تفصیلی، قابل اجرا خواهند بود.
۲.  طرح ویژه بازآفرینی شهری در بافت مذكور وفق مصوبه مورخ ۹۴/۳/۹۴ شورایعالی شهرسازی و معماری پس از تصویب طرح تفصیلی بافت تاریخی تهیه گردد.
۳. طرح پیرامون حرم شاهچراغ (ع)، به عنوان یكی از طرح‌های موضعی ذیل طرح تفصیلی این محدوده تعریف گردد. طرح مذكور و ضوابط و مقررات مربوطه (در چهارچوب طرح تفصیلی بافت فرهنگی و تاریخی) ظرف مدت ۶ ماه تهیه شده و پس از تصویب در كمیسیون ماده پنج، جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
۴. طرح آرام‌سازی و پیاده‌مدار نمودن خیابان نه دی، به عنوان یكی از طرح‌های موضعی ذیل طرح تفصیلی تعریف گردد.
۵. حداكثر تعداد طبقات در پهنه‌های R۲۵۱، S۱۲۲، M۱۱۲ با تأكید بر نفوذپذیری بدنه‌های پیرامونی، چهار طبقه (۱۴.۵متر) تعیین و در نقشه‌های طرح تفصیلی لحاظ شود (این تعداد طبقات مربوط به مناطق خارج از حرایم آثار تاریخی است).
۶. نقشه نظام ارتفاعی مورد تایید كمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش كه با لحاظ نمودن ضوابط حرایم آثار ثبتی تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد. همچنین مقرر گردید (مشاور طرح تفصیلی بافت تاریخی) با همكاری سازمان میراث فرهنگی نسبت به تدقیق حرائم در محدوده بافت تاریخی ظرف مدت سه ماه اقدام نماید. بدیهی است تغییرات در تدقیق حرائم ملاك عمل و جایگزین نقشه نظام ارتفاعی ابلاغی خواهد شد
۷. رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حرایم آثار و بافت تاریخی، در طرح تفصیلی و كلیه طرح‌های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی الزامی است.
۸. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف مدت یك سال، نسبت به شناسایی، اعلام و ثبت آثار واجد ارزش، تعیین حرایم آثار، تهیه طرح تدقیق حرایم و تدوین الگوهای مرمتی اقدام نماید. بدیهی است بر مبنای نتایج حاصل از اجرای این بند، پس از تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و طی فرایند تصویب، اصلاحات لازم در طرح تفصیلی لحاظ خواهد شد.
۹. به جهت كنترل كارآمد تحقق كاربری‌ها، لازم است خدمات عمومی در پهنه‌های پیشنهادی، تثبیت و نقشه كاربری‌های تدقیق شده ارائه شود.
۱۰.  ضوابط سیمای بدنه و جداره (مصالح، اجزا و عناصر هویتمند كالبدی، رنگ‌ها، شكل و تناسبات و ...)، دانه‌بندی، حد نصاب تفكیك و ضوابط شبكه معابر و مراكز محلات و میدانچه‌ها تدوین شود.
۱۱. مكان‌یابی استقرار و ضوابط كالبدی احداث پاركینگ‌های محله‌ای، ناحیه‌ای و موضعی می‌بایست متناسب با ویژگی‌های بافت تاریخی و در جهت صیانت از اصالت و یكپارچگی بافت تاریخی (به ویژه سیمای ارتفاعی بافت تاریخی)، در ضوابط و مقررات طرح ملحوظ و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
۱۲. اصلاحات نقشه سلسله مراتب دسترسی وشبكه معابر، نقشه پهنه‌بندی و كاربری اراضی، نقشه نظام ارتفاعی و ضوابط و مقررات طرح، توسط مشاور انجام شده و ظرف مدت دو هفته، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
۱۳. به منظور رونق سكونت و فعالیت در بافت تاریخی، مشاور موظف است نسبت به تعریف پروژه‌های موضعی محرك توسعه و ارائه پیشنهاد مشوق‌های مناسب، با لحاظ كلیه عوامل موثر بر حفاظت از میراث ملموس و ناملموس بافت تاریخی اقدام كند.
۱۴. ضمن تایید سازمان اجرایی طرح، در راستای صیانت از میراث تاریخی، فرهنگی و لزوم هماهنگی اقدامات اجرایی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بر تشكیل شورای نظارت بر سازمان اجرایی طرح، به ریاست استاندار و با حضور مدیركل میراث فرهنگی، مدیركل راه و شهرسازی، شهردار بافت تاریخی، مهندس مشاور مادر (مشاور طرح تفصیلی)، نماینده معتمد تشكل‌های مردمی، دو نفر از متخصصین دانشگاهی و اهل حرفه و نماینده تولیت آستان مبارك (در موارد تصمیم‌گیری داخل محدوده مصوب حرم مطهر) تاكید كرد./

نظر شما