شناسهٔ خبر: 9694 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شورایعالی شهرسازی پس از ارائه گزارش وزارت دفاع مصوب كرد:

ساخت‌و‌ساز در میدان سپاه تهران با طرح تفصیلی مغایرت دارد

ساخت و ساز در میدان سپاه تهران شورایعالی شهرسازی و معماری پس از استماع گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع درباره ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران و در حریم عمارت عشرت آباد مصوب كرد كه پروژه فوق به دلیل مغایرت با طرح تفصیلی باید متوقف و پس از اعلام دبیرخانه شورایعالی شهرسازی با تراكم مجاز آن انطباق داده شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی در ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری به استاندار تهران و شهردار و رئیس شورای شهرتهران اعلام كرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۴/۸، پیرو مصوبه مورخ ۹۴/۱/۱۷ و پس از استماع گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع درباره ساخت و ساز در شمال میدان سپاه شهر تهران و در حریم عمارت عشرت آباد مقرر كرد: 

شهرداری تهران نسبت به علت تأخیر در پاسخ به استعلام انجام شده توضیح ارائه نماید.
پروژه فوق به دلیل مغایرت با طرح تفصیلی باید متوقف گردیده و پس از اعلام دبیرخانه شورایعالی شهرسازی با تراكم مجاز آن انطباق داده شود.


مغایرت‌های صورت گرفته در این پروژه توسط دبیرخانه شورایعالی احصاء و به ستاد كل نیروهای مسلح منعكس شود تا مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را به دبیرخانه شورایعالی ارسال كنند.

براساس گزارش وزارت دفاع در خصوص دستورالعمل شماره ۲۲۰/۴۸/۲/۳/آ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ برای ساماندهی ساخت و ساز در پادگان‌ها ( ضمن ملاحظه ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ) برای دوره جدید نیز ملاك عمل می‌باشد. دبیرخانه شورا موضوع تسریع در ابلاغ سراسری این دستورالعمل را از ستاد كل نیروهای مسلح درخواست كند./

نظر شما