شناسهٔ خبر: 97756 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

حمل ۱۲۰ هزارتن گندم تاپایان سال جاری ازمبادی کشور به استان قم

خبر مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد : تاپایان امسال ، یکصد و۲۰ هزارتن گندم که صدوربارنامه و حمل ۶۰ هزارتن از آن توسط شرکت حمل ونقل توحید راه سلفچگان انجام میشود به استان قم حمل می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی (استان قم ) ، به منظور تسریع و تسهیل درحمل کالاهای اساسی و نهاده های دامی ، ۱۲۰ هزارتن گندم ازمبادی استانهای هرمزگان و خوزستان ، تاپایان سال ۱۴۰۰،  به استان قم حمل می شود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتوضیح خبر فوق افزود : طی سنوات گذشته ، حمل و انتقال  کالاهای اساسی ،  نهاده های دامی و... ازمبادی کشور، توسط شرکتهای حمل ونقل این مبادی صورت می گرفت .

محمد حسن کلهری ادامه داد: اما طی سال جاری به دلیل دپو مقادیر چشمگیری کالاهای اساسی دربنادر جنوبی کشور، مقرر شد از ظرفیت حمل ونقل استانهای مقصد جهت جابجایی  این کالاها استفاده  شود.

وی درادامه به تشکیل جلسه با اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به منظورهماهنگی درراستای این امر پرداخت و خاطر نشان ساخت : پس از بررسی های صورت گرفته نسبت به شناسایی و معرفی شرکت حمل و نقل توانمند دراستان قم اقدام ومقررگردید طی انعقاد قراردادی با این شرکت نسبت به حمل کالاهای اساسی از مبادی به استان اقدام  شود.
کلهری افزود : پس از بررسی های صورت گرفته ، نسبت به تعیین و معرفی شرکت باربری توحید راه سلفچگان به عنوان شرکتی توانمند که قابلیتهای فنی حمل افزون بر ۶۰ هزارتن گندم ازمبادی کشور به استان قم ( دربازه زمانی مشخص ) رادارد،  جهت  انعقاد قرارداد فیمابین اقدام شد .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از ویژگی های اجرای این طرح به تسریع وتسهیل در حمل کالاهای اساسی به استان اشاره ومتذ‏‏‏‏کرشد: دراین طرح کلیه امور تنظیم اسناد حمل بار ( صدور بارنامه ) دراستان قم صورت گرفته و حمل بار نیز توسط ناوگان اعزامی شرکت توحیدراه سلفچگان انجام می شود .
محمد حسن کلهری درخصوص نحوه حمل مابقی گندم موردنیاز استان ازمبادی کشور نیز اظهار داشت : حمل ۶۰ هزار تن گندم دیگر ( سهمیه استان قم ) درزمره تعهدات مسئولین امر درمبادی کشور است که انشالله دربازه زمان اعلامی به استان حمل می شود .