شناسهٔ خبر: 98422 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی رستم قاسمی؛

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور راهبردی و توسعه مدیریت منصوب شد

ایمان اسلامیان وزیر راه و شهرسازی در حکمی مشاور خود در امور راهبردی و توسعه مدیریت را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی طی حکمی، ایمان اسلامیان را به سمت مشاور وزیر در امور راهبردی و توسعه مدیریت، منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت مشاور وزیر در امور راهبردی و توسعه مدیریت منصوب می‌کنم.امید است با اتکال به الطاف الهی، اهتمام به عدالت‌محوری، روحیه انقلابی، مردم‌داری، پاکدستی و فسادستیزی، قانون‌مداری، و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به منظور ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.